All posts tagged "Nationell plan"

 • Hjärnfonden kräver en nationell plan för hjärnan

  Hjärnan är människans viktigaste organ, men vår hjärnhälsa utmanas mer än någonsin, nu vill Hjärnfonden att regeringen tillsätter en utredning om hur en tvärsektoriell hjärnplan bäst utformas. Hjärnans sjukdomar står idag för 22 procent av den totala...

  • Posted maj 31, 2023
  • 0
 • Förslag till en nationell plan för förlossningsvården

  Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell plan för förlossningsvården. Planen ska ange en tydlig inriktning för förlossningsvården och lägga grunden för ett mer strategiskt och systematiskt förändringsarbete i regionerna. – Det behövs flera...

  • Posted februari 1, 2023
  • 0
 • Uppdrag om Oslo-Stockholm när regeringen presenterade nationell plan

  Idag offentliggjorde infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) den nationella transportinfrastrukturplanen för perioden 2022–2033. I planen fastslår ministern att Trafikverket ska utreda förutsättningarna för hur Oslo-Stockholm kan utvecklas. Infrastrukturministern nämnde även under pressträffen att finansieringsförutsättningarna ska undersökas när sträckan...

  • Posted juni 13, 2022
  • 0
 • Järnvägens potential frigörs med investeringar

  Nu har vi fått beskedet att den 9 februari försvinner de restriktioner som gäller för järnvägen, däribland råden till kollektivtrafiken om att behålla turtäthet och råden om munskydd vid trängsel. Den restriktion som troligtvis påverkat oss i...

  • Posted februari 6, 2022
  • 0
 • Trafikverket föreslår kraftfulla förbättringar på Värmlandsbanan inför nationell plan

  Nu har Trafikverket presenterat sina resultat från den fördjupade utredningen om dubbelspårsutbyggnad på Värmlandsbanan. Målet med utredningen var att ”föreslå åtgärder som bidrar till stärkt konkurrenskraft för järnvägen, en restid på under tre timmar mellan Stockholm-Oslo och...

  • Posted september 1, 2021
  • 0
 • Trafikverket föreslår kraftfulla förbättringar på Värmlandsbanan inför nationell plan

  Nu har Trafikverket presenterat sina resultat från den fördjupade utredningen om dubbelspårsutbyggnad på Värmlandsbanan. Målet med utredningen var att ”föreslå åtgärder som bidrar till stärkt konkurrenskraft för järnvägen, en restid på under tre timmar mellan Stockholm-Oslo och...

  • Posted augusti 31, 2021
  • 0
 • Samråd om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft

  Den nationella planen för omprövning av vattenkraft ska ge stöd och vägledning i hur vattenkraften ska få moderna miljövillkor. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät fick i januari 2019 i uppdrag från regeringen att ta fram...

  • Posted maj 7, 2019
  • 0
 • Allt fler svenskar hjärt-kärlsjuka

  För många människor är julen en svår högtid – en ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden visar att 7 av 10 svenskar, 70 procent, saknar någon som har dött i förtid. Samtidigt visar ny statistik att antalet svenskar med...

  • Posted december 11, 2018
  • 0
 • Många viktiga satsningar i regeringens nationella plan för transportinfrastruktur

  Idag presenterade regeringen den nationella planen för transportinfrastruktur 2018-2029. En plan med tydligt fokus på järnväg och sjöfart med satsningar på exempelvis upprustning av järnvägen och ombyggnation av Frövi bangård. Satsningar som bidrar till att stärka Örebro...

  • Posted juni 4, 2018
  • 0
 • Steg mot fler tågresor och bostäder i Stockholm-Mälarregionen

  Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 innehåller flera av de satsningar som Stockholm-Mälarregionen har prioriterat, andra viktiga objekt skjuts dock på framtiden. – Satsningar på Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur gynnar hela Sveriges tillväxt. Det bristande underhållet i...

  • Posted september 1, 2017
  • 0