Hjärnfonden kräver en nationell plan för hjärnan

By on 31 maj, 2023
Bild: Hjärnfonden

Hjärnan är människans viktigaste organ, men vår hjärnhälsa utmanas mer än någonsin, nu vill Hjärnfonden att regeringen tillsätter en utredning om hur en tvärsektoriell hjärnplan bäst utformas.

Hjärnans sjukdomar står idag för 22 procent av den totala sjukdomsbördan i Sverige – en större andel än hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer. Trots att levnadsvillkoren i Sverige aldrig varit bättre och vi lever längre än tidigare, uppger fler och fler människor att de mår sämre.

Vårt samhälle och människors levnadsförhållanden har ändrats enormt under de senaste århundrandena men hjärnan och dess förutsättningar är relativt konstanta.

En plan för hjärnan som lanseras i dag är författad av experter från olika delar av akademin och politiken. Rapporten presenterar förslag som gör samhället hjärnvänligare inom en rad olika områden, från samhällsplanering och kompetensförsörjning till vård och anhörigperspektivet.

Syftet är att visa på hur mycket det finns att göra, och att hjärnan är en angelägenhet inom långt fler områden bortom hälsosjukvården.

Hjärnfonden vill nu att regeringen utreder hur en hjärnplan, som lägger grunden för ett mer hållbart och hjärnvänligare, samhälle utformas på bästa sätt. Branschorganisationen European Brain Council rekommenderar alla länder att ta fram övergripande planer för hjärnan. Detta finns nu i bland annat i Norge och Tyskland.

– Även om utmaningarna är stora så är möjligheterna ännu större. Det är hög tid att regeringen inser och tar vara på hjärnans potential. Vi vill se en tvärsektoriell utredning av en samlad hjärnplan, det är det första steget mot ett hjärnvänligt Sverige, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Hjärnfonden
Arbetsgruppen bakom rapporten är oberoende från Hjärnfonden och tillsattes i september 2021. I arbetsgruppen ingick Barbro Westerholm, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Johan Malmqvist, Stefan Lindgren, Cecilia Lundberg och Lars Stjernkvist. Ordförande för gruppen var Ing-Marie Wieselgren.
Ladda ner rapporten En plan för hjärnan här – hjarnfonden.se/enplanforhjarnan

You must be logged in to post a comment Login