Alla inlägg taggade "Regionala kulturmedel"

  • Så fördelas årets regionala kulturmedel

    Region Örebro läns kulturnämnd föreslås för 2021 fördela 105,1 miljoner kronor till aktörer inom kultursamverkansmodellen och 4,2 miljoner kronor i regionala verksamhetsmedel till övriga aktörer som är viktiga för länets kulturella infrastruktur. Örebro länsteater får mest (närmare...

    • Skrivet februari 4, 2021
    • 0