All posts tagged "Regionalt Kulturstöd"

 • Så fördelas årets regionala kulturmedel

  Region Örebro läns kulturnämnd har fördelat cirka 118 miljoner kronor till länets kulturaktörer – dels enligt samverkansmodellen (ca 113 milj kr), dels som regionala verksamhetsmedel (ca 4,8 milj kr). Frövifors Pappersbruksmuseum är enda kulturaktören i Lindesbergs kommun...

  • Posted februari 8, 2023
  • 0
 • Så fördelas årets regionala kulturstöd i Örebro län

  Region Örebro läns kulturnämnd har fördelat cirka 114 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till länets kulturverksamheter. Örebro Länsteater, Örebro Länsmuseum och Länsmusiken Örebro får tillsammans 80,6 miljoner kronor (70 procent). Frövifors Pappersbruksmuseum får 278.000 kronor (0,2 procent)....

  • Posted februari 10, 2022
  • 0