All posts tagged "Sexuella övergrepp"

 • Stärkt skydd och minskade risker för sexuella övergrepp mot barn

  Stärkt skydd för barnen i krigets Ukraina, AI-verktyg för utredning av sexualbrott mot barn, ett unikt pilotprojekt inom katolska kyrkan samt ökad kunskap om sexuella övergrepp mot barn hos över en miljon barn, unga och vuxna. Det...

  • Posted juni 6, 2024
  • 0
 • Child Protection Summit Bangkok

  Torsdag 16 maj 2024, ägde Child Protection Summit rum i FN:s konferenscenter i Bangkok. Barnrättsorganisationerna World Childhood Foundation och SafeguardKids Foundation anordnade toppmötet, som öppnades av H.M. Drottning Silvia och Drottning Suthida av Thailand. Mötets syfte var...

  • Posted maj 20, 2024
  • 0
 • The Body Shop i samarbete med ChildX

  The Body Shop i samarbete med ChildX mot betalda sexuella övergrepp, barns kroppar ska inte kunna köpas. Ändå finns det 1 till 2 barn och unga i varje nioendeklass och på gymnasiet, som har blivit utsatta för...

  • Posted augusti 6, 2023
  • 0
 • Flickor på flykt vittnar om våld och övergrepp

  I en ny studie från Rädda Barnen med djupintervjuer med flickor på flykt i Nordafrika uppger en av tre att de själva utsatts för, eller bevittnat att andra flickor utsättas, för sexuella övergrepp eller andra former av...

  • Posted juni 1, 2023
  • 0
 • EU kan bli en fristad för sexuella övergrepp

  EU kan bli en fristad för sexuella övergrepp mot barn. EU-kommissionen har lagt fram ett lagförslag för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, vilket har utlöst en debatt i Sverige. Utan ny lagstiftning på plats senast augusti 2024...

  • Posted maj 21, 2023
  • 0
 • Ny avancerad teknik ska stoppa sexuella övergrepp mot barn

  Under 2021 identifierade LIBRA miljontals bilder av sexuella övergrepp mot barn och gav insikter om hur materialet rör sig mellan europeiska länder. Programmet lanseras nu i större skala på den europeiska marknaden. Det möjliggör en bredare ansträngning...

  • Posted mars 10, 2022
  • 0
 • ECPAT startar stödlinje för föräldrar

  Nu lanserar ECPAT Föräldrahjälpen för att kunna erbjuda föräldrar stöd och hjälp i alla frågor som rör sexuella övergrepp och sexuell exploatering av barn, på eller utanför nätet. ECPAT har sedan tidigare stödlinjen Ditt ECPAT där barn kan...

  • Posted september 26, 2021
  • 0
 • Sexuella övergrepp mot unga ökar visar ny studie

  En ny studie visar att så många som en av fyra 18-åringar har utsatts för sexuella övergrepp. Det är en ökning från var femte, sedan undersökningen 2014. Studien är gjord av forskare från Ersta Sköndal Bräcke högskola...

  • Posted september 12, 2021
  • 0
 • Trygg Idrott – för att motverka sexuella övergrepp inom idrotten

  Idrottsrörelsen tar tydlig ställning mot sexuella övergrepp och ser att en trygg miljö för barn och ungdomar är en självklarhet. Samtidigt krävs fler åtgärder för att förebygga och hantera övergrepp visar en forskningsrapport av Susanne Johansson, Gymnastik-...

  • Posted januari 30, 2021
  • 0
 • Besök hos tandvården kan väcka minnen om sexuella övergrepp

  Besök hos tandläkaren kan väcka minnen av sexuella övergrepp som tandvården behöver kunna hantera. Det menar övertandläkaren Eva Wolf som i en ny studie intervjuat 13 personer med sådana erfarenheter. Bara att sätta sig i en tandläkarstol...

  • Posted september 13, 2020
  • 0