Trygg Idrott – för att motverka sexuella övergrepp inom idrotten

Av på 30 januari, 2021

Idrottsrörelsen tar tydlig ställning mot sexuella övergrepp och ser att en trygg miljö för barn och ungdomar är en självklarhet. Samtidigt krävs fler åtgärder för att förebygga och hantera övergrepp visar en forskningsrapport av Susanne Johansson, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

I en ny forskningsrapport ”Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten” som är initierad och finansierad av Riksidrottsförbundet görs en genomlysning av de tio största barn- och ungdomsidrotterna*, däribland simidrotten.

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Trots det kan idrotten bli bättre på att erbjuda en trygg plats.

– Att barn och ungdomar är trygga och mår bra i sin idrott är det viktigaste och mest grundläggande för hela idrottsrörelsen. Vi vuxna inom idrotten behöver ta ett större gemensamt ansvar och har mycket kvar att göra. Rapporten och rekommendationerna blir ett viktigt stöd i vårt fortsatta arbete, säger Malin Träff, ansvarig barn- och ungdomsidrott, Riksidrottsförbundet.

Svensk Simidrott har sökt och fått projektmedel från RF för att utveckla sin verksamhet inom Trygg Idrott. Det innebär bland annat att vi tillsammans med RF kommer att skapa en idrottsövergripande utbildningswebb, för att på ett enkelt och lättillgängligt sätt stötta föreningar i sitt arbete att skapa trygga idrottsmiljöer.

Den idrottsövergripande utbildningswebben, som lämpar sig för samtliga specialidrottsförbunds föreningar, kommer att kompletteras med en idrottspecifik del. Utbildningsplattformen beräknas vara klar och redo att implementeras i våra föreningar inom Simidrotten i slutet av 2021.

– Det är glädjande att Riksidrottsförbundet hörsammande vårt initiativ till en utbildningswebb inom området Trygg Idrott. Vår ambition är att fler förbund ska kunna ta del av våra idéer som syftar till att stärka idrottsrörelsens arbete med att skapa trygga idrottsmiljöer. Forskningsrapportens resultat kommer ge oss värdefull kunskap och input i det fortsatta arbetet framåt, säger Sara Johansson, projektledare för Trygg Idrott inom Svensk Simidrott.

Inom ramen för projekt kommer Svensk Simidrott även att se över hur vi kan tydliggöra strukturen för hur vi ska hantera rutiner och kommunikationsformer till och i organisationen gällande trygghetsfrågor.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Svensk Simidrott
*De förbund som ingår i rapporten är fotboll, innebandy, ridsport, simidrott, gymnastik, tennis, ishockey, handboll, basket och friidrott.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in