Flickor på flykt vittnar om våld och övergrepp

By on 1 juni, 2023
Foto: Rädda Barnen

I en ny studie från Rädda Barnen med djupintervjuer med flickor på flykt i Nordafrika uppger en av tre att de själva utsatts för, eller bevittnat att andra flickor utsättas, för sexuella övergrepp eller andra former av könsbaserat våld under sin resa.

I Rädda Barnens studie delar flickor från länder söder om Sahara med sig av vad de upplevt längs vägen. Flickorna migrerar till eller genom Libyen, Tunisien och Marocko. Deras mål är ofta att ta sig till Spanien eller Italien, där även några av intervjuerna genomförts. Anledningarna till att de lämnat sina hem är många och berättelserna skiljer sig åt. En del flyr med sin familj medan andra ger sig av ensamma. Vissa på grund av krig och konflikt, andra från våldsamma hem – vilket en av fem intervjuade flickor uppgav som skäl. Var sjunde flicka nämnde att hon gett sig av för att slippa undan tvångsäktenskap. Flickor lämnar också sina hem med drömmar om utbildning och/eller arbete.

Mellanöstern och Nordafrika har det största antalet barn i migration – och antalet flickor på flykt ökar. Dessa flickor möter en mängd olika risker. De intervjuade berättar om sexuellt och könsbaserat våld, graviditeter, rån och övergrepp. Många gör allt de kan för att inte väcka uppmärksamhet, som att ändra sitt utseende eller klä ut sig till pojkar. Att resa med vuxna eller i grupp kan också erbjuda ett visst skydd.

”I Libyen slog de mitt huvud mot väggen. De bad om pengar och jag har ingen familj, så de behandlade mig illa. Andra gånger stoppade de en plastpåse över huvudet. De vill skada dig,” berättar Noella*, 16, från Elfenbenskusten som nu bor i Italien. Hon blev tagen av den libyska kustbevakningen och skickad till ett interneringscenter.

Många av flickorna berättar att de haft mycket begränsad kunskap om resvägen innan de gett sig av och de har ofta haft små möjligheter att planera för en säker flykt. Vissa har flytt plötsligt, medan andra gett sig av i grupp, men generellt utan att veta att de löper stora risker för att utsättas för våld, rånas, arresteras och spärras in längs vägen.

– Den här studien ligger i linje med flera av våra tidigare rapporter om barn på flykt, det är mer ett undantag att inte ha utsatts för eller bevittnat våld, än att ha gjort det. Alla barn som flyr utsätts för risker, men flickor har en annan typ av sårbarhet och möter andra utmaningar än pojkar. Studien visar också tydligt att många flickor inte har kunskap om riskerna med att fly, säger Sara Granath, Rädda Barnens sakkunniga kring flickor på flykt.

Rädda Barnens arbete för flickor på flykt:

  • Mat, tak över huvudet, utbildning och trygga platser där barn kan finna en frizon samt psykosocialt stöd
  • Familjeåterförening.
  • Opinionsbildning för säkra migrationsvägar och respekt för barns rättigheter, oavsett var i världen de bor
  • Återvändarprogram samt program i destinationsländer för nyanlända barn

Världen
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login