All posts tagged "Skadeinsekt"

  • Många och rekordtidiga granbarkborrar i årets första fällfångster

    De är ovanligt många och ovanligt tidiga, det visar de första fångsterna av granbarkborrar som gjorts i fällorna i Skogsstyrelsens rikstäckande svärmningsövervakning där årets första resultat presenterats i dag. Därmed är risken överhängande att angreppen blir värre...

    • Posted maj 1, 2019
    • 0