Många och rekordtidiga granbarkborrar i årets första fällfångster

Av på 1 maj, 2019
Granbarkborrar från årets första fällfångster i Småland. Foto: Anna Cederholm, Skogsstyrelsen

De är ovanligt många och ovanligt tidiga, det visar de första fångsterna av granbarkborrar som gjorts i fällorna i Skogsstyrelsens rikstäckande svärmningsövervakning där årets första resultat presenterats i dag. Därmed är risken överhängande att angreppen blir värre än förra årets rekord.

– Det har varit en varm och torr inledning på våren, något som gynnar skadeinsekten. Precis det vi inte behövde. Kanske är detta början på det värsta scenario vi räknat med där angreppen kan bli sex gånger så stora som förra årets rekordsommar. Det är oroande, säger Gunnar Isacsson, ekolog och Skogsstyrelsens expert på skadeinsekter.

På 18 orter över Sverige finns fällor utsatta för att följa svärmningens faser i olika delar av landet. Årets första fångster har nu gjorts i södra och mellersta landet, och de visar att de första granbarkborrarna krupit fram rekordtidigt men också i stort antal. I samtliga fällor som inrapporterats så långt är fångsterna både större och tidigare än förra året. Över 1 000 granbarkborrar har hittats på flera platser och i Nässjö på Småländska höglandet nästan 10 000.

Den torra och varma sommaren förra året bidrog till att granbarkborren kunde svärma i stora mängder och dessutom två generationer, vilket är ovanligt. Skadeinsekten förstörde 3-4 miljoner kubikmeter skog och Skogsstyrelsen utsåg tidigare i år stora delar av södra Sverige till bekämpningsområde. Den torra inledningen på våren innebär värsta tänkbara start för årets säsong som kan innebära uppemot sex gånger så omfattande angrepp i år, visar beräkningar som Skogsstyrelsen gjort.

Huvudsvärmningen väntas komma i gång vid nästa större värmebölja under maj och då kommer det vara betydligt fler granbarkborrar i fällorna, även om de lokalt är många redan nu.  

– Redan nu kan man hitta angrepp på färska vindfällen och från och med mitten av maj kommer det också gå att se angreppen. Skogsägaren behöver ha koll på var de nya angreppen är och se till att få ut de träden. Då följer granbarkborrarna med ut ur skogen. Se till att kolla var fjärde vecka hela sommaren eftersom det sannolikt kommer bli svärmningar kontinuerligt i år, säger Gunnar Isacsson.

Så här hittar man lättast nya angrepp av granbarkborre:

  • Sök efter borrmjöl på marken nedanför granen. Ser ut som ljust kaffepulver.
  • Titta efter kåda som granen använder som försvar mot granbarkborren. Det blir som tårar på stammen. 
  • Torra gröna barr på marken som granen har tappat kan vara tecken på angrepp.
  • Titta efter avfläkt bark högt uppe på stammarna, under den fortfarande gröna kronan.
  • Under barken kan du titta efter granbarkborrens gångar.

Fortsätter värmen och torkan under sommaren lär det återigen bli en andra generation som förvärrar läget ytterligare, varje vecka under sommaren uppdateras resultaten från fällorna och läggs ut på Skogsstyrelsens webb.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in