All posts tagged "Skolverket"

 • ​Sju av tio lärare är behöriga i Örebro län

  Med en lärarbehörighet på 71 procent ligger Örebro län under snittet för hela landet. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet i dag analyserar på kommun- och länsnivå över den senaste fyra åren. I december 2017...

  • Posted mars 23, 2018
  • 0
 • Stort behov av fler lärare

  Behovet av att rekrytera nya lärare och förskollärare ökar framöver visar Skolverkets nya lärarprognos, de närmaste fem åren behöver skolor och förskolor rekrytera motsvarande 77 000 heltidstjänster. Det innebär att rekryteringsbehovet har ökat med 7 000 heltidstjänster...

  • Posted december 20, 2017
  • 0
 • Nationella yrkespaket ska bidra till att fler får jobb

  Skolverket har tillsammans med olika branschkunniga tagit fram 51 olika nationella yrkespaket som kan användas inom komvux på gymnasial nivå och i gymnasieskolans introduktionsprogram. Paketen innehåller en kombination av gymnasiala kurser som ska svara mot de kompetenskrav...

  • Posted december 17, 2017
  • 0
 • Mer skolpersonal med hjälp av statligt bidrag

  Skolverket betalar ut nästan 2,3 miljarder kronor för att lärare och annan personal ska kunna anställas på lågstadiet och i förskoleklasser, också fritidshem får pengar till personalförstärkningar – en halv miljard kronor. Se här vilka kommuner och...

  • Posted juli 14, 2017
  • 0
 • Örebro en av Sveriges mest segregerade skolkommuner

  Svenska skolan blir alltmer segregerad. I 18 kommuner är det extra tydligt. Här finns skolor där de flesta elever har utländsk bakgrund och skolor där väldigt få elever har det. I hela landet är nu 350 skolor...

  • Posted april 20, 2017
  • 0