All posts tagged "SLS"

 • Örebroläkaren Jonas F Ludvigsson får medalj för sin forskning

  Stolt och glad över utmärkelsen – men pengarna skänker han till barnens hjälporganisation UNICEF. Jonas F Ludvigsson är 2022 års mottagare av Svenska Läkaresällskapets (SLS) jubileumspris. Jonas F Ludvigsson, barnläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro och professor vid...

  • Posted augusti 22, 2022
  • 0
 • För en mer jämlik vård och hälsa för barn och unga

  Svenska Läkaresällskapet (SLS) har lämnat synpunkter på betänkandet ”Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård”. SLS välkomnar förslag om hälsodataregister för systematiskt förbättringsarbete och lyfter vikten av nytta-risk-analys när...

  • Posted februari 6, 2022
  • 0
 • Privata sjukvårdsförsäkringar leder till ojämlik hälsa och vård

  ​Svenska Läkaresällskapets (SLS) delegation för medicinsk etik anser att det växande utbudet av privata sjukvårdsförsäkringar får följder som strider mot etiska principer på såväl samhällsnivå som för den enskilda läkaren. Det konstateras i ett etiskt uttalande som...

  • Posted februari 27, 2020
  • 0
 • Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under juli 2019

  Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna i drunkningsolyckor visar att 17 personer mist livet under juli i år jämfört med 35 personer under juli 2018. Totalt har 41 personer omkommit t.o.m. sista juli 2019 jämfört med...

  • Posted augusti 7, 2019
  • 0
 • Så badar du säkrare i sommar

  Det är härligt att svalka sig i både hav, sjö och pool nu. Men det är också precis här många olyckor sker. Svenska Livräddningssällskapet har utformat badvettsregler som vi gärna tipsar om: • Bada alltid tillsammans med...

  • Posted augusti 7, 2019
  • 0
 • Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under juni 2019

  Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att 5 personer förolyckades under juni 2019, jämfört med 18 personer 2018. Totalt har 24 personer omkommit genom drunkningsolyckor 2019, samma period 2018 omkom...

  • Posted juli 7, 2019
  • 0
 • Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under maj 2019

  Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet genom drunkningsolyckor visar att 6 personer omkom under maj 2019 jämfört med 21 personer under maj förra året. Totalt har 19 personer mist livet 2019 vid drunkningsolyckor jämfört med...

  • Posted juni 15, 2019
  • 0
 • SLS kraftsamlar för att sätta läkares kompetensutveckling i fokus

  Svenska Läkaresällskapets (SLS) programtidning för 2019-2020 distribueras till hela Sveriges läkarkår med vårens utgåva av ”Framtidens Karriär – Läkare”. SLS presenterar en ny och uppdaterad programverksamhet med åtta programkoncept för att möta behovet av utbildning och fortbildning...

  • Posted maj 5, 2019
  • 0
 • Den upplevda simkunnigheten ökar bland vuxna

  Svenska Livräddningssällskapet, SLS, har låtit undersökningsföretaget Kantar Sifo utföra undersökningar om svenska medborgares attityder till vattensäkerhet, undersökningen avser vuxna, ungdomar samt nyanlända. Undersökningen är en uppföljning på de undersökningar som genomfördes 2007, 2012 och 2014. Det har...

  • Posted april 19, 2019
  • 0
 • Dags att skärpa ansvaret för läkares kontinuerliga fortbildning för patienternas och samhällets bästa

  Läkaryrket bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och ställer höga krav på kontinuerlig kompetensutveckling genom hela yrkeslivet. Trots detta ägnar läkare allt mindre tid åt extern fortbildning, främst på grund av ökade produktionskrav och begränsad budget. Det...

  • Posted november 21, 2018
  • 0