Den upplevda simkunnigheten ökar bland vuxna

Av på 19 april, 2019
Arkivbild.

Svenska Livräddningssällskapet, SLS, har låtit undersökningsföretaget Kantar Sifo utföra undersökningar om svenska medborgares attityder till vattensäkerhet, undersökningen avser vuxna, ungdomar samt nyanlända. Undersökningen är en uppföljning på de undersökningar som genomfördes 2007, 2012 och 2014[1]. Det har tidigare aldrig genomförts någon undersökning på gruppen nyanlända, detta är unikt.

Åtta av tio vuxna svenska medborgare uppger att de per definition[2] är simkunniga. Det innebär att ca 1,5 miljoner[3] inte kan simma 200 meter varav 50 på rygg eller är osäkra på om de kan simma. Bland ungdomar 12–17 år uppger 92% att de kan simma enligt definition[2], 3% att de inte kan simma och 5% är osäkra. Det innebär att 55 000 av svenska ungdomar[4] inte kan simma eller är osäkra om de kan simma. Åtta av tio (78%) av de nyanlända i Sverige[5]svarar att de inte är simkunniga enligt definition[2].

– Glädjande kan vi konstatera att den upplevda simkunnigheten ökat något sedan förra undersökningen. Samtidigt kan vi konstatera att 1,5 miljoner vuxna människor inte kan eller är osäkra om de kan simma. Det tillsammans med den relativt låga simkunnigheten bland nyanlända visar att simundervisning och insatser som rör vattensäkerhet, som vi på Svenska Livräddningssällskapet genomför runt om i landet är fruktsamma, säger Karin Brand, generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet.

I undersökningen uppger 3% av den vuxna befolkningen att de någon gång de senaste tre åren varit med om ett drunkningstillbud. Omräknat i antal personer, innebär det att 225 000 personer har någon form av verklig erfarenhet av ett eller flera drunkningstillbud. De senaste tre åren har det tillsammans omkommit 353 personer i drunkningsolyckor, detta utgör 0,16% av de 225 000 händelserna ovan. Drunkning som företeelse i människors vardag, där de flesta överlever med mer eller mindre allvarliga efterspel, lämnar rimligtvis inte människor opåverkade.

– Att så pass många som 225 000 personer har erfarenhet av ett drunkningstillbud de senaste tre åren är ett överraskande stort antal. Det ger för handen att det är hög tid att tillsammans samla kraft för att lära mer om bakomliggande faktorer och hur dessa ska bemötas. Svenska Livräddningssällskapet har en Nollvision; där ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap, det omfattar alla drunkningar. Säger Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet och Livräddning, Svenska Livräddningssällskapet.

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har till ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Denna undersökning är ett led i vårt strategiska arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; noll drunknade.

[1] Observera att 2018 var åldersspannet i målgruppen vuxna 18–79 år. Tidigare år var åldersspannet 19–70 år. Bland ungdomar var åldersspannet 12–17 år 2018 och genomfördes via webbpanel. Tidigare år ingick ungdomar i årskurs 5 och 9 och genomfördes över telefon.
[2] Falla i vattnet och få huvudet under ytan och därefter simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
[3] Baserat på att antalet vuxna uppgår till ca 7,5 miljoner personer.
[4] Antal ungdomar åldern 12-17 år i Sverige uppgår till ca 688 000 personer.
[5] Nyanlända enligt definitionen:inskrivna på SFI samt med härkomst från Afghanistan, Eritrea, Somalia, Irak eller Syrien) 16 år och äldre.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in