All posts tagged "Stabilt"

 • Stabil utveckling för den statliga bolagsportföljen

  Värdet på statens bolagsportfölj ökar till 850 miljarder kronor, en ökning med ca 30 miljarder kronor visar den skrivelse för verksamhetsåret 2022 som publiceras i dag. Det estimerade värdet ökade för sjunde året i rad och under...

  • Posted juni 20, 2023
  • 0
 • Stabil energiförsörjning under 2022 trots stora utmaningar

  Årets indikatorrapport visar att energiförsörjningen under 2022 har fungerat stabilt utifrån ett system- och marknadsperspektiv, trots stora utmaningar med rekordhöga elpriser och historiskt stora prisskillnader mellan elområdena. Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp...

  • Posted maj 22, 2023
  • 0
 • Slutbetygen för årskurs 9 är stabila under pandemin

  Slutbetygen för eleverna i årskurs 9 är på ungefär samma nivå som förra läsåret, det bekräftas nu i Skolverkets slutgiltiga betygsstatistik för läsåret 2020/2021. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har ökat marginellt, en större andel...

  • Posted oktober 12, 2021
  • 0
 • ​Hundratals miljoner bidrar till ett mer stabilt och hållbart Bergslagen

  Linde energi har mellan år 2010 och, hittills, 2020 investerat nästan 400 miljoner kronor i bland annat förnybar elproduktion, ett stabilare elnät och fossilfri värme. Det kommunägda företagets vision är att erbjuda smarta och hållbara energilösningar, en...

  • Posted november 3, 2020
  • 0
 • Stabil tillväxt på den offentliga marknaden

  Stabil tillväxt på den offentliga marknaden – byggbolagens räddning. Dagens Samhälle Insikt AB presenterar den offentliga marknadens affärsvärden efter den årliga nationella insamlingen av offentlig sektors samtliga inköp. Den offentliga marknadens tillväxt är stabil och det totala...

  • Posted april 30, 2018
  • 0