Alla inlägg taggade "UNICEF"

 • Boksläpp och filmvisning om barns rättigheter

  Barn har laglig rätt att känna till sina rättigheter vilket Karlskoga kommun vill utveckla och säkerställa nu och framöver.   Karlskoga och Degerfors kommuner har fått fortsatt förtroende fram till 2023 som barnrättskommun i Unicefs namn och...

  • Skrivet november 25, 2021
  • 0
 • Ny rapport: Lyssna, vi har något att säga

  Barn och ungas psykiska hälsa är ett eftersatt område i alla länder, även i Sverige. I UNICEF Sveriges nya rapport ”Lyssna, vi har något att säga!” delar barn och unga med sig av sina erfarenheter kring psykisk...

  • Skrivet oktober 23, 2021
  • 0
 • Ett av sju barn lider av psykisk ohälsa

  Självmord är den 4:e vanligaste dödsorsaken bland 15-19 åringar globalt. Trots det läggs endast omkring två procent av regeringars hälsobudgetar på psykisk ohälsa. UNICEF granskar i årets State of the World’s Children-rapport de bakomliggande orsakerna till den...

  • Skrivet oktober 10, 2021
  • 0
 • Stärk satsningen på forskning i biståndet

  Vi står inför globala utmaningar, som kräver globala, innovativa svar. Trots att vår ekonomi växer så ifrågasätts nu biståndets enprocentsmål av flera partier i riksdagen, som driver på för en kraftig sänkning. Förra gången Sverige sänkte biståndet,...

  • Skrivet juli 31, 2021
  • 0
 • Var 16:e sekund föds ett dödfött barn

  Nästan två miljoner dödfödda barn föds varje år världen över, enligt en ny rapport från UNICEF, WHO, Världsbanken och UNDESA. Corona­pandemins påverkan på vården riskerar nu att förvärra situa­tionen med ytter­ligare 200 000 död­födda under det kommande...

  • Skrivet oktober 9, 2020
  • 0
 • Sverige brister när det gäller barns psykiska hälsa

  Sverige hamnar långt ner på listan när det gäller barns psykiska välbefinnande. Det visar en ny rapport från UNICEF som jämför barns situation i världens rika länder. Rapporten Worlds of Influence – Understanding what shapes child well being...

  • Skrivet september 6, 2020
  • 0
 • Antalet barn i fattigdom riskerar att öka med 86 miljoner

  Nya beräkningar, framtagna av Rädda Barnen och Unicef, visar att antalet fattiga barn i låg- och medelinkomstländer, riskerar att öka med 86 miljoner, 15 procent, under 2020. Detta beroende på den ekonomiska nedgången orsakad av coronakrisen. Totalt...

  • Skrivet maj 28, 2020
  • 0
 • Barn som ska utvisas får dåligt stöd

  De svenska myndigheterna brister när det gäller att stödja barn som ska utvisas. Barnen får många gånger inte veta vad som ska hända eller vad de har för rättigheter. Sverige följer inte heller upp hur det går...

  • Skrivet november 7, 2019
  • 0
 • Luckor i lagen när barn misshandlas i hemmet

  Luckor i svensk lag gör att barn som utsätts för våld i hemmet har ett bristande skydd. Trots att våldet är olagligt, är det inte alltid straffbart. Föräldrar tillåts att utöva visst våld mot sina barn, visar...

  • Skrivet mars 30, 2019
  • 0
 • Ny interaktiv kurs ska få fler pappor att lära sig världens viktigaste språk – baby talk

  Nu lanserar UNICEF och H&M Foundation initiativet Baby Talk For Dads. Syftet är att uppmärksamma den viktiga roll som barnanpassat språk spelar för att stimulera hjärnans utveckling hos barn i tidig ålder, och att visa föräldrar i allmänhet, pappor i synnerhet,...

  • Skrivet oktober 12, 2018
  • 0