Antalet underviktiga barn i världen ökar varnar UNICEF

By on 18 maj, 2022
Foto: UNICEF/Ralaivita

Antalet barn som lider av undervikt ökar i flera regioner i världen, det visar UNICEFs nya rapport Child Alert: Severe wasting an overlooked child survival emergency. Framförallt beror det på konflikter, klimatförändringarna och de ekonomiska effekterna av pandemin. På grund av stigande råvarupriser ökar samtidigt priset på livräddande näringstillskott varnar UNICEF.

Varje år dör omkring fem miljoner barn under fem års ålder i världen. En femtedel av dem dör av orsaker kopplade till undervikt orsakat av undernäring. Det innebär att över en miljon barn varje år dör av undernäring, trots att det är relativt lätt att behandla.

Nu släpper UNICEF en ny rapport som visar att flera länder och regioner i världen sett en dramatisk ökning av antalet underviktiga barn de senaste åren.

Rapporten visar att:

  • Minst 1,7 miljoner barns liv är akut hotade av undervikt på Afrikas horn (Kenya, Somalia och Etiopien).
  • I Väst- och Centralafrika lider 1,4 miljoner barn av svår undervikt, en ökning med 12 procent sedan 2021.
  • I Afghanistan är 1,1 miljoner barn i akut behov av behandling mot undervikt om deras liv ska kunna räddas, en fördubbling sedan 2018.
  • I Uganda har antalet barn som lider av undervikt på grund av undernäring ökat med mer än 60 procent de senaste åren.
  • Antalet människor globalt som lever i akut hunger har mer än fördubblats sedan 2019, från 135 miljoner till 275 miljoner.
  • 44 miljoner barn i världen riskerar svält.

Framförallt ökar undernäringen i länder och regioner som upplever krig och konflikter, drabbas av klimatförändringar och lider av pandemins ekonomiska effekter visar UNICEFs rapport.

Undernäring behandlas framförallt genom näringstillskott, en effektiv och relativt enkel metod för att rädda barns liv. Trots det är sådana insatser kraftigt underfinansierade. Idag går bara 0,2 procent av det globala biståndet till behandling av undernäring, och det riskerar nu att minska ytterligare när flera länder skär ner på sitt internationella bistånd.

– En relativt liten investering kan dramatiskt minska antalet barn som dör av undernäring. Vi vet vad som behöver göras, vi vet hur vi kan rädda barns liv. Men då behövs nationella investeringar och mer bistånd. Ytterligare 300 miljoner dollar om året i finansiering skulle kunna räcka för att nå alla barn som ligger i riskzonen för att dö av undernäring, säger UNICEF Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt.

UNICEF varnar också för att behandlingen mot undernäring nu blir dyrare när råvarupriserna stiger. Organisationen förutspår en kraftig ökning av priset (16 procent) för att producera näringstillskott de kommande månaderna. Detta på grund av stigande matpriser globalt.

– Färre barn kommer att nås med behandling för samma summa pengar. Och om det inte kompenseras genom ökade investeringar kommer många barn att dö, det är den bistra verkligheten, säger Pernilla Baralt.

Världen
Örebronyheter

Källa: UNICEF

You must be logged in to post a comment Login