Boksläpp och filmvisning om barns rättigheter

By on 25 november, 2021

Barn har laglig rätt att känna till sina rättigheter vilket Karlskoga kommun vill utveckla och säkerställa nu och framöver.
 
Karlskoga och Degerfors kommuner har fått fortsatt förtroende fram till 2023 som barnrättskommun i Unicefs namn och som ett led i barnrättsarbete har kommunerna genomfört projektet ”Barns rätt till sin rätt”. Projektet syftar till att ge barn kännedom och kunskap om sina rättigheter och arbetet har nu uppmärksammats genom en releasefest med både filmvisning och boksläpp.

– Ja, nu har vi haft en releasefest för en barnrättsfilm och en barnrättsguide som tagits fram inom ramen för projektet. Vi bjöd in eleverna i filmen, föräldrar, förtroendevalda och personal från Stråningstorpsskolan som varit med och tagit fram filmen, säger Hanna Stenfelt Lejondahl, barnkonventionsutvecklare i Karlskoga kommun.

– Filmen är tänkt att användas både till barn och vuxna som en utgångspunkt för diskussion utifrån barnets rättigheter. Barnrättsguiden är skapad för att vara ett stöd för att få in barnrättsperspektivet i det ordinarie arbetet

– 2020 är året när barnet rättigheter blev svensk lag. Därför är det viktigt att kommunerna ligger i framkant med barnrättsfrågor, så vi kan säkerställa att alla barn och unga känner till sina rättigheter. Målet är sätta barnens tankar i fokus i alla frågor och att bli kända för vårt barnrättsarbete, säger Martin Hårsmar som är ordförande i folkhälsonämnden i Karlskoga och Degerfors.

Barn har lyft att de vill lära sig om sina rättigheter från andra barn.

Det har varit jätteroligt och vi har lärt oss så mycket om barnens rättigheter, vuxna ska lyssna mer på oss och det är viktigt att alla barn är lika värda, säger barnen som deltagit i barnrättsfilmen.

Örebro län
Örebronyheter

Källa: Karlskoga kommun

You must be logged in to post a comment Login