Taket för högkostnadsskyddet höjs vid årsskiftet

By on 28 december, 2022
Bild: eHälsomyndigheten

Den 1 januari 2023 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel med 200 kronor, från 2 400 kronor till 2 600 kronor.

Det innebär att den som handlar receptbelagda läkemedel på apotek kan få betala en engångssumma vid det första uttaget efter årsskiftet.

Höjningen av högkostnadsskyddet beror på att prisbasbeloppet höjs.

Enligt den nya högkostnadstrappan betalar invånarna från och med årsskiftet högst 2 600 kronor under en 12-månadersperiod för de läkemedel och andra varor som omfattas av högkostnadsskyddet.

De apotekskunder som befinner sig på något av högkostnadstrappans steg vid årsskiftet och inte har uppnått frikort, får betala en engångssumma den första gången som de hämtar ut sina läkemedel på apotek under 2023.

I tabellen nedan framgår vilken engångssumma som kunderna får betala efter årsskiftet.

Betald egenavgift före den 1 januari 2023 Engångssumma att betala
0 – 1 199 kronor 0 kronor
1 200 – 1 744 kronor 50 kronor
1 745 – 2 236 kronor 97,72 kronor
2 237 – 2 400 kronor 150,92 kronor

Den som har betalat 2 400 kronor senast den 31 december 2022 och uppnått frikort, behåller frikortet så länge det gäller.

Information för apotekskunder

Effekten av det höjda taket i högkostnadsskyddet kan vara svår att förutse för apotekskunderna. Det beror bland annat på högkostnadsskyddets konstruktion med olika rabattsteg och att rabatten beräknas på den sammanlagda varukostnaden.

På E-hälsomyndighetens webbplats finns information som förklarar höjningen av taket i högkostnadsskyddet. Där finns också exempel på hur olika apotekskunder påverkas av det höjda taket i högkostnadsskyddet. Informationen och exemplen kan användas av apotekspersonal i kontakt med apotekskunderna.

E-hälsomyndigheten ansvarar för högkostnadsdatabasen, det register som samlar uppgifter om hur mycket patienten har betalat för de läkemedel på recept som ingår i högkostnadsskyddet. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har tillsyn över lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner med mera.

Mer om hur högkostnadsskyddet fungerar finns på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa eHälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login