Tänk på det här när du anlitar ett VVS-företag

Av på 13 oktober, 2021

Att göra om badrum, kök eller dra nya ledningar innebär ofta stora investeringar och för många är det första kontakten med hantverkare. Samtidigt är vattenskador varje villaägares och bostadsrättsinnehavares mardröm. Branschorganisationen Säker Vatten startades 2005 som ett initiativ av branschen för att säkerställa bättre resultat och därmed minska vattenskador.

Idag är över 2000 VVS-företag auktoriserade av Säker Vatten och utför VVS-installationer utifrån branschreglerna. Och vattenskadorna minskar stadigt, visar statistik från försäkringsbolagen.

Nedan har Säker Vatten samlat några tips när du ska anlita ett VVS-företag.

 1. Tänk noga igenom vilket arbete du vill ha utfört och vilken budget du har.
  .
 2. Om du bor i bostadsrätt är det viktigt att kontakta föreningens styrelse för godkännande av renoveringen i god tid innan den påbörjas.
  .
 3. Begär offerter från olika företag och kontrollera referenser innan du anlitar någon. På www.sakervatten.se hittar du samtliga auktoriserade VVS-företag. De uppfyller Säker Vattens krav på VVS-installatörer, arbetar för att minska vattenskador och skriver intyg efter att installationen är klar.
  .
 4. Googla runt, vad tycker andra om företaget? Blir jobbet gjort i tid? Idag finns det goda möjligheter att få referenser.
  .
 5. Kontrollera företaget hos Skatte­verket och Kronofogden, finns det skulder? Har företaget F-skatt? Samtliga företag som är auktoriserade via Säker Vatten har F-skatt.
  .
 6. När du tar kontakt, efterfråga intyg, certifieringar och medlemskap i branschorganisationer som BKR, GVK och Säker Vatten.
  .
 7. När du valt – se till att ha ett skriftligt avtal där det tydligt framgår vad som ska göras, om ni ska ha fast eller rörligt pris och när jobbet ska börja och sluta. På www.konsumentverket.se finns till exempel hantverkarformulär att hämta.
  .
 8. Tänk på att ha en kontinuerlig kontakt med företaget för att diskutera om något behöver ändras från den ursprungliga planen. Om inte branschreglerna kan uppfyllas är det viktigt att ni skriver ner det som en överenskommelse enligt konsumenttjänstlagen. Det kan påverka vad den slutliga kostnaden blir och hur lång tid arbetet tar.
  .
 9. Stäm av med VVS-företaget så att alla produkter som ska användas klarar svenska krav. I Sverige är exempelvis trycket 10 bar, vilket är högre än i många andra länder. Produkter måste klara av trycket för att inte orsaka vattenskador.
  .
 10. Arbetet ska dokumenteras skriftligen av det auktoriserade företaget och du ska få ett intyg på att arbetet är utfört korrekt när det är klart. Dokumentera gärna under arbetets gång med foto och ritningar.
  .
 11. Det är viktigt att spara intyget! Det behöver du både vid en försäljning av bostaden och vid en eventuell vattenskada då försäkringsbolaget behöver veta vad, hur och av vem något är utfört.

Bra att känna till om priser

Fast pris innebär att det offererade priset ska hållas. Företaget kan ha rätt till ersättning för tilläggsarbete om företaget kontaktat och fått ok från konsumenten innan arbetet utförts.

Ungefärligt pris får maximalt överstigas med 15 %, så länge inget annat avtalats. Det gäller även tilläggsarbeten.

Inget överenskommet pris innebär att skäligt pris gäller. Om du tar in offerter från flera aktörer på samma arbete, får du fram ett rimligt pris. Men vad som juridiskt anses vara ett skäligt pris kan egentligen bara domstol eller ARN avgöra.

Dina rättigheter när det blir fel

Som konsument har du reklamationsrätt, vilket innebär att du har rätt att klaga på fel i upp till tio år om arbetet avviker från avtalet eller inte är fackmannamässigt gjort.

På www.konsumentverket.se finns bra information om hur du går till väga.

Sverige
Örebronyheter

Källa Säker Vatten

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in