Teater- och musikprojekt i Lindesberg får stöd genom ”Kulturens kapillärer”

Av på 5 juni, 2021
Arkivbild

Bergslagens Spektakelteater får 70.000 kr och Frövifors Musikkår får 5.000 kr i stöd från ”Kulturens kapillärer” – ett projekt som pågår under hela 2021 och stöttar det lokala kulturlivet under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas.

Totalt har projektet delat ut 8 miljoner kronor till 216 projekt i hela landet genom Ideell Kulturallians

Bergslagens Spektakelteater får 70.000 kr i bidrag för “I väntan på -22 – ett projekt i fem akter”: Amatörteaterföreningen Bergslagens Spektakelteater har en lång rad projekt på gång och hoppas på att restriktionerna lättar så att de kan spela en utomhusteater framför hyttkontoret i Dalkarshyttan. Dessutom har de filmade projekt som ingår i Korpsspelen, en promenadteater ”Flydda tider” och sist lucköppning i december. Läs mer om Bergslagens Spektakeltater >>

Frövifors Musikkår får 5.000 kr i bidrag för “Musik på äldreboenden”: Frövifors musikkår tänker underhålla med musik utomhus på äldreboenden i Nora och Lindesbergs kommuner.

Ett corona-stöd till lokala kulturföreningar

”Kulturens kapillärer” – ett projekt för stöd och utveckling av den ideella kultursektorn under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas – har möjliggjorts av Ideell Kulturallians genom bidrag från Postkodsstiftelsen. Det har kommit in närmare 600 ansökningar från lokala kulturföreningar runt om i landet.

“Vi är överväldigade av det stora intresse som visat sig under utlysningsperioden. Det är tydligt att det finns ett stort behov att fylla lokalt. Många föreningar går på knäna under pandemin och det här är ett sätt för dem att få en nytändning. Projekten visar på kraft, vilja och idérikedom”, säger Calle Nathanson – ordförande i Ideell Kulturallians i ett pressmeddelande.

Det är en stor spridning bland ansökningarna, och inte bara gällande var i landet projekten sker. De beviljade projekten finns inom många olika kulturella spår, så som teater, film, musik, dans, cirkus, bildkonst, litteratur och språk. Hur man valt att hantera pandemins restriktioner i sitt projekt skiljer sig också åt. Vissa projekt ska bygga upp en digital infrastruktur med interaktion på distans, medan andra satsar på aktiviteter utomhus eller i mindre grupp.

Samtidigt som de beviljade projekten drar igång finns det en stor mängd bra projekt runtom i landet som fått avslag på sin ansökan. De resurser som finns till Ideell kulturallians förfogande är begränsade och det har varit en tuff urvalsprocess.

“Till de projekt som nu får avslag vill vi säga att vi tar till oss alla beskrivningar som finns med i ansökningarna. Det ger oss en mycket tydlig nulägesbeskrivning över hur det ideella kulturlivet mår lokalt. Vi kommer att använda oss av kunskapen i vårt fortsatta påverkansarbete gentemot politiken”, säger Gunnar Ardelius – verksamhetschef i Ideell Kulturallians.

Projekt i Örebro län som får stöd:

Lindesberg:

  • Bergslagens Spektakelteater: “I väntan på -22, ett projekt i fem akter”: 70.000 kr
  • Frövifors Musikkår: “Musik på äldreboenden”: 5.000 kr

Hällefors

  • Bergslagens Bokloppis: “Bergslagens Bokloppis goes viral”: 30.000 kr

Ljusnarsberg

  • Ljusnarsbergs Konstförening: “Konstrundan i Hörken 2021 – barnverksamhet”: 15.000 kr
  • Ställdalens Byalag: “Folkets Trädgård Ställdalen”: 30.000 kr

Örebro

  • Assyriska Ungdomsföreningen i Örebro: “Att aktivera barn ungdomar och kvinnor via internet”: 50.000 kr
  • Örebro Jazz & Beyond: “Make Music Corner”: 40.000 kr
  • Betelkyrkans Musikskola: “Musikkurs med kammarmusik och filminspelningar”: 20.000 kr

Ekonomi | Kultur Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in