Tio kvadratkilometer glaciäris har försvunnit

By on 26 december, 2018

Sveriges glaciärer har krympt med minst tio kvadratkilometer på mindre än tio år. Det visar en färsk kartläggning från Lantmäteriet.

– Någon glaciär har helt kollapsat och flera andra riskerar att helt försvinna, säger Björn Olander, kartingenjör på Lantmäteriet.

Lantmäteriet kartlägger just nu Sveriges glaciärer – från Helags i Härjedalen och Sylarna i södra Jämtland till de högalpina områdena i Norrbottensfjällen.

– Vi har några få glaciärer kvar att kartlägga, men redan nu kan vi se att den totala arealen på glaciärerna har minskat med minst tio kvadratkilometer, säger Björn Olander.

I början av december kom rapporter om att delar av glaciären i Sylarna har kollapsat. Lantmäteriets kartläggning visar nu att fler glaciärer riskerar att gå samma öde till mötes.

– Flera av de mindre glaciärerna har dragit sig tillbaka så mycket att de riskerar att försvinna helt, säger Björn Olander.

Laserskanning ger noggrannare mätning
Mellan 2011 och 2013 mättes glaciärerna utifrån traditionella flygbilder tagna 2008 och framåt. När arbetet var avslutat var den totala arealen på de glaciärer som Lantmäteriet redovisar 234 kvadratkilometer.

Nu pågår en ny mätning med hjälp av bilder från flygburen laserskanning tagna 2014 och framåt. Arbetet pågår ännu med några få glaciärer kvar att se över. Den totala arealen har i dagsläget reducerats till 224 kvadratkilometer. Den totala minskningen kan alltså visa sig vara mer än tio kvadratkilometer när alla glaciärer har kartlagts.

Aktuella fjällkartor finns på nätet
Resultatet av den nya kartläggningen från laserbilder kommer att synas i Lantmäteriets digitala fjällkarta. Den uppdateras med aktuell information allteftersom den samlas in och på Lantmäteriets webbplats finns en tjänst där man kan skriva ut sin egen fjällkarta med den senaste informationen.

De här glaciärerna har dragit sig tillbaka mest sedan 2008:

Glaciär Förändring sedan 2008
1. Jågåsjgaskajiegŋa – 365 meter
2. Oarjep Oalgásjjiegŋa – 280 meter
3. Alep Sarekjiegŋa – 240 meter
4. Áhkájiegŋa – 230 meter
5. Míhkájiegŋa – 215 meter
6. Rusjkaglaciären – 180 meter
7. Suottasjjiegŋa – 170 meter
8. Rabots glaciär – 160 meter
9. Tjåggŋårisjiegŋa – 160 meter
10. Östra Bossosglaciären – 120 meter

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login