Tips | Elsäkerhetstänk när åskan kommer

By on 12 juli, 2016

Värmebölja med efterföljande åskoväder orsakar skador i elprodukter och bostäder varje år. Oftast tar sig blixten in i byggnaden via el- eller telenätet. Elsäkerhetsverket ger råd om hur man skyddar sig själv och sin egendom vid åskväder.

Det handlar om höga spänningar som uppstår vid åskoväder och även om blixten inte slår ner i huset kan elektriska produkter såsom TV-apparater och datorer skadas. Om elektriska ledningar och metallstängsel träffas av ett blixtnedslag kan den skapa en överspänningsvåg som går in i husen via marken och ledningsnäten.

Utrustning som är kopplad både till el- och telenätet är särskilt utsatt vid åska. Blixtnedslag kan skada ledningar och komponenter utan att det märks. Då kan så kallad krypström uppstå. Med tiden kan dessa skador förvärras av driftspänning och överspänningar som inträffar och ge upphov till brand.

– I dag finns det betydligt fler tekniska prylar hemma som kan ta stryk. Dra ur alla stickproppar och antennkablar när åskan går. Om man har möjlighet bör man dra ur kontakten till TV, bredbandsmodem, telefoner och datorer redan innan ovädret bryter ut. Det kan också vara bra att alltid göra så när man åker bort en eller flera dagar, till exempel på semester, säger Peter Lindberg elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Vilka åskskydd finns?
En överspänning, förorsakad av ett blixtnedslag i till exempel en luftledning, har en hög spänning och innebär mycket hög ström. För att bygga upp ett fullgott skydd skall ett bra överspänningsskydd installeras. Ett åskskydd skall för att ge bästa möjliga skydd vara fast installerat. Det är viktigt att åskskydden jordas ordentligt. Vänd dig till en elinstallatör för att få hjälp med tekniska lösningar gällande åskskydd.

– Se till att du har en fungerande jordfelsbrytare installerad. Den känner även av om en liten krypström skulle uppstå, säger Peter Lindberg.

Hur gör jag om jag är utomhus?
Även om blixten kan slå ner var som helst, så söker den sig oftast till höga punkter.

– Är du ute på golfbanan får du tänka på att säkerheten går först och lägga ner klubborna. Samma gäller metspön och om du är ute på sjön försök ta dig till land så snabbt du kan och sök skydd. Paraplyer kanske man inte tänker på, de leder också ström, säger Peter Lindberg.

Vad ska jag tänka på?
Sök dig inomhus så snart ett åskoväder närmar sig.
Dra ur sladden till all elektronisk utrustning.
Undvik att tala i den fasta telefonen. Mobiltelefoner är ok att ringa med så länge den inte laddas samtidigt.
Använd inte datorer med strömsladden i under åskväder.
Håll dig borta från elektriska ledningar och metallstängsel som kan leda blixtströmmen långa sträckor.
Tänk på att inte vara på öppna fält (exempelvis golfbanor), i närheten av kraftledningar eller på havet när det åskar. Blixten söker sig till högsta punkten.
Bada inte i sjöar och vattendrag, vatten leder ström. Vänta också med att duscha eller bada inomhus.
Följ väderprognoserna för att ta reda på om ett åskväder är i antågande.

Läs mer om åska och åskskydd på Elsäkerhetsverkets webbplats www.elsakerhetsverket.se

Hälsa
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login