Träningstrender under pandemin: Yoga, onlineträning och powerwalks

By on 29 maj, 2021

Pandemin fick den tränande delen av befolkningen att börja träna online samt ägna sig mer åt yoga och powerwalks. Det är några av resultaten i rapporten ”Träning 2.0 – så blev svenskens nya träningsliv” som bygger på färska Kantar Sifo-data och Garmins användares träningsdata som Garmin analyserat.

Hur har pandemin påverkat svenska folkets träningsvanor? Garmin gav undersökningsföretaget Kantar Sifo i uppdrag att fråga om saken. Garmin har också tillgång till sina egna användares träningsdata via Garmin Connect, det interaktiva verktyget som miljoner användare i hela världen använder för att tracka, analysera och dela sina hälso- och träningsaktiviteter.

Resultat presenteras nu i rapporten ”Träning 2.0 – så blev svenskens nya träningsliv (Garmin Insights 2021). Absolut har pandemin haft negativa effekter på tränandet, men samtidigt tycks den tränande svensken dels ha funnit ut nya vägar att röra på sig, dels i viss utsträckning ha kommit igång med ett mer mångsidigt tränande.

– Vår globala data från Garmin Connect visar framför allt en sak: våra användare i stora delar av världen har anpassat sig efter pandemin. Är man ”fast i hemmet” hittar man nya kreativa och säkra sätt att röra på sig, om man redan är en aktiv person som tränar regelbundet, och det gäller definitivt i Sverige, säger Marcus Bjärneroth, PR-ansvarig Garmin Nordic.

Här är några av resultaten från Kantar Sifo:

Powerwalks en ny folkrörelse

Powerwalks är den aktivitetsform som flest svenskar gör mer av idag än innan coronautbrottet: Hela 41 procent av Sveriges befolkning som tränar regelbundet uppger att oftare tar powerwalks idag än innan coronautbrottet.

–Powerwalks är fantastiska, det är en aktivitet de allra flesta kan göra – och med de här siffrorna i bakhuvudet så gör uppenbarligen en stor del av befolkningen det. Tvingas man husera på färre kvadratmeter växer ju behovet av att ta sig ut och gå, säger Marcus Bjärneroth.

Powerwalks är också den allra vanligaste träningsformen bland svenskar som tränar, 54 procent säger att de gör det regelbundet. Samma tendens syns i data från Garmin Connect. Användare i hela världen loggade in 55 procent mer promenadaktiviteter under året med pandemin. En ökning av genomsnittet på antalet tagna steg med nära 8 procent kan också utläsas av samma data.

Nya tider, nya (digitala) träningslösningar

En av fem, 19 procent, svarar att de tränar mer idag med hjälp av digitala lösningar som exempelvis onlineträning och träningsvideor än före pandemin. Ser man bara på kvinnorna är det så många som 30 procent som tränar mer med digitala lösningar och ökningen är som störst i åldersgruppen 18-29 år, av dessa är det 17 procent som tränar mer med digitala lösningar än före pandemin.

Pandemin fick fler att upptäcka yoga och avslappning

Nio procent, alltså nära 1 av 10 tränande svenskar uppger att de ägnar sig mer åt yoga och olika avslappningsövningar nu än före pandemin, och bland kvinnorna är samma siffra 13 procent.

– Kanske detta är en effekt av mångas behov av att processa och bearbeta både en inre oro och stress liksom isoleringen och de drastiska förändringarna av sociala beteenden och vanor, säger Marcus Bjärneroth.

Vi tränar mer utomhus

Det kommer kanske inte som en stor överraskning, men 31 procent att de tränar utomhus mer idag än innan coronapandemin, medan 48 procent uppger att de tränar lika mycket.

Pandemin fick oss att träna mer med partner och familj

I den stora andel av Sveriges befolkning som tränar regelbundet uppger 16 procent att de tränar mer idag med en partner och/eller familjemedlem än jämfört med innan pandemin. Lika mycket säger 33 procent och mindre säger 8 procent.

Fakta/Undersökning gjord av Kantar Sifo

Datainsamlingen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Welcom/Garmin. Den bygger på ca 1000 intervjuer, bland svenska allmänheten som tränar minst en gång i veckan. Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel, mellan 15 och 17 mars 2021. Databearbetning, analys och rapport är gjord av Garmin tillsammans med Welcom.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Garmin

You must be logged in to post a comment Login