Underskott i statens budget första halvåret

Av på 31 juli, 2013

Statens budget visar ett underskott på 59,3 miljarder kronor första halvåret. Förra året visade budgeten ett överskott på 48,5 miljarder kronor under motsvarande period.

Skillnaden mellan åren beror främst på att Riksgäldskontoret i år har lånat ut 104,9 miljarder kronor till Riksbanken. Den totala utlåningen till Riksbanken uppgick efter första halvåret i år till 195,3 miljarder kronor. Syftet med lånet är att förstärka valutareserven.

Regeringens försäljning av aktier i Nordea i juni har ökat inkomsterna till staten med 19,5 miljarder kronor.

De totala inkomsterna för första halvåret uppgår till 438,2 miljarder kronor, vilket är 7,0 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. De totala utgifterna för första halvåret uppgår till 497,5 miljarder kronor, vilket är 100,7 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 29 augusti 2013.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in