Undersökning om spel om pengar bland föräldrar och unga

By on 7 oktober, 2021

I dagarna går det ut en inbjudan till 20 000 ungdomar och föräldrar om att delta i en ny undersökning om spel om pengar. Enkäten handlar främst om spel om pengar, men inkluderar även frågor om relationen mellan unga och föräldrar, dataspel, skola, samt frågor om hälsa, alkoholkonsumtion och ekonomi.

Föräldrar och andra närstående till barn och unga spelar en viktig roll i det förebyggande arbetet för att förhindra problem med spel om pengar. Ett föräldraskap med goda och nära relationer till barnen, där föräldrarna engagerar sig och sätter gränser, fungerar som en skyddsfaktor.

Syftet med enkäten som nu skickas ut är att få reda på mer om föräldrars syn på unga och spel, och hur föräldrars spelvanor påverkar unga. Men också om och hur man pratar om alkohol, narkotika och tobak, åldersgränser, dataspel och vilken betydelse relationen mellan föräldrar och barn har.

– Det saknas svenska data och studier på befolkningsnivå om föräldrars roll för ungas spelvanor. Undersökningen är den första av sitt slag i Sverige och svaren kommer vara betydelsefulla i det förebyggande arbetet kring barn och unga, säger Jessika Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Om studien

Studien om föräldrar och ungdomar ingår som en del i Folkmyndighetens uppdrag att utföra befolkningsundersökningar om spel om pengar.

  • Urvalet till studien om föräldrar och ungdomar består av 20 000 personer, som har valts ut slumpmässigt från Registret över totalbefolkningen (RTB). Ena hälften av urvalet består av ungdomar i åldern 16-19 år och andra hälften av föräldrar/vårdnadshavare till barn i samma ålder.
  • Halva urvalet, 5000 vuxna och 5000 ungdomar, kommer att vara matchade. Det innebär att en förälder och ett barn i samma familj blir inbjudna till undersökningen, vilket gör det möjligt att koppla ihop svar från föräldrar och barn.
  • Inbjudan till att delta går ut i dagarna och insamlingen pågår till slutet av november.
  • Mer information om hur undersökningen går till: Undersökning om spel om pengar 2021

Resultaten kommer övergripande att redovisas i uppdragets återrapportering till regeringen i slutet av februari 2022. De kommer också att publiceras på Folkhälsomyndighetens hemsida och på spelprevention.se.

Sverige
Örebronyheter

Källa Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login