Unga i karriären fortsätter ompröva sina prioriteringar

By on 19 maj, 2022

Trenden att många unga i yrkeslivet vill känna delaktighet i kampen mot klimatförändringar, ojämlikhet, våld och geopolitiska konflikter blir allt starkare. Samtidigt påverkas de av ekonomisk stress och brist på balans mellan arbete och privatliv. Det visar den årliga svenska och internationella rapporten Gen Z and Millennial Survey 2022 från Deloitte.

– Rapporten visar hur viktigt det är för arbetsgivare att förstå dessa drivkrafter för att behålla och attrahera sina medarbetare, säger Josefine Liljeqvist, partner på Deloitte.

Millennials kallas personer födda mellan 1983-1994 och Generation Z är personer födda mellan 1995-2003. Rapporten lyfter de fokus stora arbetsgivare bör ha för att medarbetarna ska uppleva att de bidrar till en positiv samhällsförändring.

  • Flexibelt arbete är en prioritet. Stora majoriteter av Generation Z och Millennials föredrar hybridarbete eller att arbeta på distans, men mindre än hälften har för närvarande möjlighet att göra det.
  • Klimatförändringarna står fortsatt i fokus för dessa generationer. Båda tror att världen befinner sig vid en brytpunkt när det kommer till att agera på klimatfrågan och 90 procent av respondenterna anstränger sig för att minska sin klimatpåverkan.
  • Stressnivån är fortsatt hög. Nästan hälften av respondenter som tillhör Generation Z säger att de känner sig stressade hela eller större delen av tiden. Stressnivån bland Millennials är också hög (38 procent) men har minskat något från förra året.
  • Levnadskostnader rankas som det största problemet bland Generation Z och Millennials. För att klara av att betala sina utgifter har mer än fyra av 10 respondenter som tillhör Generation Z och en tredjedel av Millennials ett del- eller heltidsjobb utöver sitt primära jobb.

Deloittes Gen Z and Millennial Survey 2022 är den elfte upplagan av rapporten, i år baserad på svar från 23,220 respondenter i 46 länder, varav 300 i Sverige. Svaren samlades in mellan november 2021 och januari 2022.

Världen
Örebronyheter

Källa: Deloitte

You must be logged in to post a comment Login