USÖ bjuder in till öppna föreläsningar under Kirurgveckan

By on 18 augusti, 2023
Nyfiken på kirurgi? Under Kirurgveckan föreläser flera av länets specialister i Wilandersalen på USÖ. Föreläsningarna är öppna för alla.
Arkivbild

Bröstcancer, övervikt och trauma, USÖ bjuder in till öppna föreläsningar under Kirurgveckan.

21 till 24 augusti kan den som är intresserad möjlighet att lyssna till föreläsningar, då flera av Region Örebro läns specialister föreläser i Wilandersalen på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ).

Bland annat går det att lyssna till verksamma inom trauma, bröstcancerkirurgi, kirurgisk behandling och ERAS- en metod att korta vårdtiden efter ett ingrepp.

De öppna föreläsningarna ges i samband med Kirurgveckan som i år går av stapeln i Örebro, ett årligt återkommande forum där olika professioner verksamma inom kirurgi träffas och delar med sig av erfarenheter och forskning.

Öppna föreläsningar

 • När: Måndag 21 augusti – torsdag 24 augusti 17.00-18.00
 • Plats: Universitetssjukhuset Örebro, Wilandersalen (ingång från stora entrén, Gallerian)

Ingen föranmälan, föreläsningarna är gratis.

Program för öppna föreläsningarna

….

Måndag den 21 augusti kl 17:00 – 18:00

Trauma och praktiskt omhändertagande av traumapatienter i Örebro

 • Tina Asgharian, leg läkare
 • Rickard Lindgren, överläkare

Hur kan vi förbättra patienternas vård efter operation och därmed förkorta vårdtiderna: ERAS – vad är det?

 • Emma Persson, leg sjuksköterska
 • Olle Ljungqvist, professor i kirurgi

….

Tisdag den 22 augusti kl 17:00 – 18:00

Tarmcancer – vägen till titthålskirurgi i Sverige

 • Kaveh Dehlaghi-Jadid, specialistläkare
 • Peter Matthiessen, överläkare ackrediterad kolorektalkirurg, adjungerad professor i kirurgi

Cancer i grovtarm och ändtarm, kolorektal cancer, är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige och innebär en livstidsrisk att drabbas på 5 %. Den grundläggande behandlingen är kirurgi. På senare år har titthålsteknik introducerats. Den har genom sina patientrelaterade fördelar och fått stor internationell spridning.

Föreläsningen ger en översikt av utvecklingen och av det aktuella kunskapsläget, samt presenterar nyligen publicerade svenska nationella resultat för titthålskirurgi jämfört med öppen kirurgi.

….

Onsdag den 23 augusti kl 17:00 – 18:00

Bröstcancerkirurgi idag – mindre omfattande och bättre kosmetik?

 • Åsa Wickberg, överläkare

Dagens bröstcancervård präglas av en ständig utveckling mot förbättrade, individualiserade behandlingsalternativ. Bröstcancerkirurgin har fokuserat mer och mer på att göra mindre omfattande ingrepp utan att äventyra den medicinska säkerheten, i syfte att få nöjdare patienter.

Kan det vara neuroendokrin tumör?

 • Mohanad All Shihabi, specialistläkare
 • Maria Wedin, överläkare

Föreläsningen kommer att ge en översiktlig bild av hormonproducerande tumörer, på fackspråk kallas de neuroendokrina tumörer (NET). NET är ovanliga, tumören finns oftast från tunntarmen men kan även förekomma på andra ställen. Sjukdomen är ofta svår att diagnostisera på grund av vaga symtom och vid diagnos ses ofta metastaser (spridd sjukdom).

….

Torsdag den 24 augusti kl 17:00 – 18:00

Kirurgisk behandling av kraftig övervikt och fetma

 • Erik Stenberg, överläkare

Kraftig övervikt, obesitas, är en av vår tids viktiga folksjukdomar. Många som lever med obesitas upplever negativ särbehandling både i samhället och inom vården. Även om nya och lovande läkemedel tycks vara på gång är kirurgisk behandling av obesitas den behandling som ger de bästa långtidsresultaten. Den kirurgiska behandlingen ställer dock stora krav på den som opereras och innebär en stor livsstilsomställning.

Gallstenssjukdomens historia, riskfaktorer och behandling

 • Viktor Wanjura, överläkare
 • Maria Hulterström, överläkare

Gallstenssjukdomen finns beskriven sedan Hippokrates tid och har behandlats kirurgiskt sedan 1700-talet. Den första kompletta borttagningen av gallblåsan utfördes 1882 och den första titthålsoperationen 1985. Numera är gallkirurgi oftast en dagkirurgisk procedur men den kan fortfarande medföra allvarliga komplikationer. Eftersom gallstenar är mycket vanliga i befolkningen är det viktigt att rätt patienter opereras och att kirurgin utförs med fokus på säkerhet: primum non nocere (latin), det viktigaste är att inte göra skada.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login