All posts tagged "Övervikt"

 • Övervikt vid 20 ökar risken för åderförkalkning

  Övervikt vid 20 ökar risken för åderförkalkning i medelåldern, en persons vikt vid 20 års ålder har en avgörande betydelse för risken att drabbas av åderförkalkning senare i livet. Det visar ny forskning som bygger på befolkningsstudien...

  • Posted mars 25, 2023
  • 0
 • Övervikt hos barn har ökat under pandemin

  Övervikt och fetma, obesitas, bland fyraåringar ökade under covid-19-pandemin. Det visar en ny studie från Uppsala universitet som omfattar över 200 000 barn i Sverige. Antalet barn med obesitas ökade med drygt 30 procent, och det är...

  • Posted mars 9, 2023
  • 0
 • Manliga chefer i majoritet i 9,5 av 10 kommuner

  I 275 kommuner arbetar fler män än kvinnor i chefsposition, visar ny statistik från SCB. I elva kommuner är andelen kvinnor i chefsposition större än andelen män, enligt SCB:s yrkesregister som uppdaterats i dag. I fyra är...

  • Posted mars 8, 2023
  • 0
 • Övervikt hos barn har ökat under pandemin

  Övervikt och fetma – obesitas – bland fyraåringar ökade under covid-19-pandemin. Det visar en ny studie från Uppsala universitet som omfattar över 200 000 barn i Sverige. Antalet barn med obesitas ökade med drygt 30 procent, och...

  • Posted mars 8, 2023
  • 0
 • Fortsatt ökning av fetma och övervikt

  På Världsfetmadagen presenterar Folkhälsomyndigheten ny data för övervikt och fetma i den vuxna befolkningen, där synliggörs resultat för utvecklingen av olika svårighetsgrader av fetma. Sedan 2004 har det blivit dubbelt så vanligt med fetma grad 2 eller...

  • Posted mars 4, 2023
  • 0
 • Övervikt och fetma bland barn och unga i Örebro län

  Andelen elever med övervikt eller fetma/obesitas har ökat med omkring två procentenheter över de sju läsår som data samlats in. Detta trots att insatser gjorts för att främja en hälsosam viktutveckling hos barn och unga. I en...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Så kan idrottslärare bli bättre på att hantera övervikt hos elever

  Trots goda intentioner från idrottslärare kan det bli fel när överviktiga barn ska inkluderas i undervisningen, det visar en studie från Örebro universitet som nyligen har fått pris för bästa artikel 2021 i den vetenskapliga tidskriften Journal...

  • Posted juni 9, 2022
  • 0
 • Måttligt med fruktklämmisar ger inte övervikt på barn

  Så kallade fruktklämmisar någon gång i veckan har inget samband med övervikt hos barn. Det visar en ny studie vid Umeå universitet. Övervikt vid 18 månaders ålder hänger istället främst ihop med mammans BMI. Studien visar också...

  • Posted september 15, 2021
  • 0
 • Riskgen kan vara fördelaktig med positiva miljöfaktorer

  En genvariant som tidigare kopplats till ökad risk för övervikt och fetma kan enligt en ny studie från Uppsala universitet istället minska risken för övervikt i tonåren om bäraren ammats länge. Det här tyder på att ”riskgener”...

  • Posted augusti 6, 2021
  • 0
 • Miljön i livmodern påverkar fostrets och barnets utveckling

  Övervikt och fetma hos kvinnan påverkar graviditeten och den normala tillväxten hos fostret. Det visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro. ”Övervikten kan påverka miljön i livmodern där moderkakans gener slås på och av beroende på vilka signaler cellerna...

  • Posted januari 22, 2021
  • 0