Halva befolkningen lever med övervikt eller obesitas

By on 22 september, 2023
Ny forskning visar att obesitas leder till dödsfall i hjärt-kärlsjukdom.
Arkivbild

Obesitas (fetma) ökar, halva befolkningen lever nu med övervikt eller obesitas. En ny studie i Journal of the American Heart Association, är den första som visar att ökningen av obesitas leder till ökat antal dödsfall till följd av hjärtsjukdomar.

I Sverige har andelen vuxna med övervikt eller obesitas ökat från 46 procent till 51 procent under perioden 2006–2022, enligt Folkhälsomyndigheten.

Mer än halva den svenska vuxna befolkningen har idag övervikt eller obesitas, en oroande utveckling anser Hjärt-Lungfonden.

– Att vi ser en fortsatt ökning av övervikt och obesitas i befolkningen är oroande då det innebär en ökad risk för att drabbas av t ex hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt. Den här nya forskningen visar även att obesitas leder till dödsfall i hjärt-kärlsjukdom, säger Jan Nilsson, medicinsk expert för Hjärt-Lungfonden.

Antalet personer med obesitas ökar över hela världen. I USA har antalet dödsfall i hjärt-kärlsjukdom relaterad till obesitas tredubblats mellan åren 1999 och 2020. Även i Sverige har det skett en ökning av obesitas i alla åldersgrupper under perioden 2006-2022, enligt Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Ökningen gäller för både män och kvinnor och förekomsten har ökat i alla utbildningsgrupper.

Det har skett en stadig nedgång av hjärt-kärlsjukdom under 2000-talet som nu riskerar att åter vända uppåt på grund av den ökande andelen av överviktiga i befolkningen.

– Vi ser ett behov av mer implementeringsforskning för att resultaten av forskning ska komma till praktisk användning i samhället. Kunskapen om betydelsen av hälsosamma matvanor för vår fysiska hälsa blir inget värd om den inte överförs till samhället och omsätts i praktiken, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Det finns dock regionala skillnader. År 2022 hade Stockholm lägst andel med övervikt eller obesitas, 46 procent, och högst andel hade Västernorrland, med 60 procent. Även andelen med obesitas varierade beroende på region, från 13 procent i Stockholm till 22 procent i Västernorrland.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Hjärt- Lungfonden
Om studien:
Forskarna har analyserat data insamlad från 1999 till 2020 om 281 135 dödsfall där obesitas noterades som en bidragande faktor. ”The Multiple Cause of Death”-databasen inkluderar dödlighet och befolkningsantal från hela USA.

You must be logged in to post a comment Login