USÖ med i utvecklingen av förbättrad behandling av tarmsjukdomar.

Av på 16 maj, 2013

Jonas Halfvarson, överläkare på USÖ och docent i gastroenterologi vid Örebro universitet, är en av forskarna som nu deltar i ett omfattande internationellt forskningssamarbete, IBD-Character, finansierat med 6 miljoner euro av EU. Syftet är att utifrån en internationell forskningssamverkan ytterligare utveckla tidig och säker diagnostik respektive behandling av de vanligaste inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Forskningen på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) kring inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har länge varit framstående, både nationellt och internationellt.

Jonas Halfvarson bedriver forskning kring tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Resultaten av hans forskning har hittills ökat kunskaperna om sjukdomarna och lett till förbättrade behandlingsmetoder.

– Men trots en stark kunskapsutveckling är de exakta orsakerna till ulcerös kolit och Crohns sjukdom fortfarande okända, säger Jonas Halfvarson. Här krävs fortsatt stark forskning. Kunskapen om varför sjukdomarna uppstår är nödvändig för att utveckla diagnostik och behandlingsmetoder för de som drabbas samt även för att identifiera hur IBD kan förebyggas.

Största forskningsdatabasen någonsin
Det nya internationella forskningsprojektet ska resultera i den mest omfattande forskningsdatabasen någonsin, med information kring specifika mekanismerna hos patienter med nyligen diagnostiserad inflammatorisk tarmsjukdom. Materialet kommer att analyseras mycket noggrant, bland annat utifrån ärftliga och miljörelaterade faktorer.

19 maj – World Inflammatory Disease Day
Den 19 maj är den internationella “World Inflammatory Bowel Disease Day”, en dag då IBD-patienter och deras anhöriga tillsammans med patientföreningarna runt om i världen samlas för att öka kunskapen och förståelsen för IBD. Målet är även att ge förståelse för det lidande som Crohns sjukdom och ulcerös kolit förorsakar hos ett stort antal människor.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in