Utbetalningar från a-kassan minskar i Örebro län

By on 22 januari, 2022
Arkivbild

Under det fjärde kvartalet 2021 minskade utbetalningarna av ersättning från a-kassan i Örebro län med 43 procent jämfört med motsvarande period 2020. Det visar statistik som har sammanställts av Sveriges a-kassor.

– Den positiva trenden med ett minskat behov av ersättning från a-kassan fortsätter även under årets sista kvartal. Samtidigt ser vi risker kopplade både till ekonomin och pandemin som kan påverka arbetsmarknaden negativt under kommande år. Medlemskap i a-kassan är därför en billig försäkring av inkomsten för alla som arbetar, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Under det fjärde kvartalet i fjol var de totala utbetalningarna från a-kassan i Örebro län 118 miljoner kronor. Det är en klar minskning jämfört med 2020, då 205 miljoner kronor betalades ut till invånarna i länet. Om vi i stället tittar på helåret 2021 minskade utbetalningarna från a-kassan i länet med 22 procent jämfört med helåret 2020.

Trenden med minskade utbetalningar varierar samtidigt mellan olika delar av arbetsmarknaden. För Handelsanställdas a-kassa är minskningstakten på riksnivå exempelvis något lägre jämfört med a-kassorna som helhet, 38 procent eller 148 miljoner kronor.

– Våra medlemmar arbetar till stor del i en utsatt bransch. Vid coronapandemins utbrott var sektorn bland de först drabbade och många butiksanställda samt anställda inom sällanköpshandeln förlorade jobbet. Under pandemins början ökade vi utbetalningarna nära på fyrdubbelt. Nu är vi tillbaka på samma nivåer som före pandemin, även om minskningstakten inte är lika snabb som för a-kassorna totalt, säger Kim Sandberg, kassaföreståndare på Handelsanställdas a-kassa.

I riket som helhet minskade utbetalningarna med 41 procent under fjärde kvartalet 2021, jämfört med motsvarande period 2020. Skillnaderna mellan olika delar av landet är stora. Västerbotten noterade den största minskningen i utbetalningar från a-kassan, 49 procent. I Västernorrland sjönk storleken på utbetalningarna med 28 procent under samma period.

Utbetalningar från a-kassan per län (miljoner kronor)

Län

Q4 2021

Q4 2020

Förändring

Västerbotten

64

126

-49%

Västra Götaland

672

1 260

-47%

Gotland

17

31

-45%

Västmanland

105

191

-45%

Kalmar

73

133

-45%

Jönköping

102

184

-44%

Halland

118

210

-44%

Blekinge

53

94

-43%

Stockholm

1 208

2 129

-43%

Kronoberg

62

109

-43%

Värmland

100

175

-43%

Jämtland

42

74

-43%

Örebro

118

205

-43%

Riket

4 280

7 296

-41%

Uppsala

142

241

-41%

Dalarna

92

154

-40%

Norrbotten

81

133

-39%

Östergötland

161

259

-38%

Södermanland

121

191

-37%

Skåne

728

1 088

-33%

Gävleborg

120

172

-30%

Västernorrland

100

139

-28%

Fakta om a-kassan

  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Sveriges a-kassor

You must be logged in to post a comment Login