Utbildning om att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet

By on 23 oktober, 2017

”Rätt att veta!” en utbildning om att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet – i Örebro 24 oktober!

Region Örebro län och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan samtala om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se

MUCF har fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO inom Stockholms läns landsting. UMO lanserade våren 2017 webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter på sex olika språk.

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige.

Den 24 oktober är det dags för vuxna i region Örebro län som på olika sätt möter unga nyanlända att få ta del av utbildningen ”Rätt att veta!” för att bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet. Utbildningen i Örebro är den fjärde av tio regionala utbildningstillfällen som MUCF kommer att genomföras under hösten.

– Det är vår förhoppning att vägledningen ”Youmo i praktiken” och dessa utbildningsdagar tillsammans med sajten youmo.se ska bidra till att fler unga i Sverige får den kunskap kring hälsa, jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som de har rätt till, säger Lena Nyberg.

Dagen kommer innehålla praktiska övningar och föreläsningar i ämnet och syftet är att deltagarna ska få mer kunskap och nya verktyg för att våga samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet.

– Frågor om hur man ska förhålla sig till sex, samlevnad och jämställdhet är en viktig del av att vara ung, på vägen mot att bli vuxen. Det gäller för ungdomar som är nya i Sverige precis som för alla andra. Det är mycket positivt att olika aktörer som jobbar nära dessa ungdomar får möjlighet att öka sina kunskaper och diskutera förhållningssätt och strategier för bra samtal, det säger Karin Sundin, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor i Region Örebro län.

Tid: 24 oktober 2017 kl.09.00-16.30

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login