Utbildningsfilmer stödjer arbete mot korruption

By on 22 februari, 2019

Nu lanseras utbildningsfilmer som ett stöd i att motverka risker för korruption inom vård, omsorg och personlig assistans, utgångspunkten är att det ska vara lätt att göra rätt. 

I början av 2018 tog Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsgivarföreningen KFO och Vårdföretagarna med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM) fram en överenskommelse för att motverka mutor och korruption i verksamheter inom vård, omsorg och personlig assistans. Nu tar parterna överenskommelsen vidare med flertalet utbildningsfilmer för att ytterligare bidra med kunskap och stöd för att göra rätt i praktiken. Filmerna beskriver bakgrunden till överenskommelsen och dess övergripande delar, exempel på dilemman som kan uppstå samt tips på hur verksamheterna kan arbeta med överenskommelsen.

Genom att öka medvetenheten om vilka korruptionsrisker som finns i branschen och skapa tillgängliga verktyg hoppas vi kunna stötta aktörer i branschen att arbeta med frågorna praktiskt. Utgångspunkten är att det ska vara lätt att göra rätt och här kan överenskommelsen och utbildningsfilmerna förhoppningsvis bidra, säger Natali Phalén, generalsekreterare IMM.

Ambitionen är att alla som arbetar inom sektorn eller som kommer i kontakt med sektorn kan ha nytta av överenskommelsen och de filmer som tagits fram. Filmerna kan även med fördel användas redan i utbildningsstadiet.

– Förhoppningen är att utbildningsfilmerna gör vår gemensamma överenskommelse greppbar och underlättar för lokalt återkommande diskussioner kring hur sektorn kan motverka mutor och korruption, säger Vesna Jovic, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi arbetar ständigt för att våra medlemmar ska vara föredömen i branschen, exempelvis genom våra etiska riktlinjer och utbildningar. Med det här utbildningsmaterialet bidrar vi med ytterligare ett konkret verktyg i arbetet mot mutor och korruption, säger Petter Skogar, förbundsdirektör på Arbetsgivarföreningen KFO.

– Inom ramen för vår unika överenskommelse tar vi nu nästa steg. Medarbetare i vårdföretag ska ha goda kunskaper om hur korruption ska motarbetas, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Filmerna hittar du på den gemensamma Youtubekanalen för överenskommelsen här » https://www.youtube.com/channel/UCPo2aFLgR4GVNjerVVvWZzQ/featured, filmerna finns även på respektive parters hemsidor.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login