Utlägg på jobbet spär på svenskarnas oro

By on 19 december, 2022
Bild: Pleo

Utlägg på jobbet spär på svenskarnas oro över sin privatekonomi, Pleo presenterar en ny undersökning över de utlägg svenska tjänstemän gör i tjänsten. Resultatet pekar på att oron för den privata ekonomin skapar stor stress över att behöva ligga ute med pengar åt sin arbetsgivare.

Oron är särskilt stor i den yngre åldersgruppen, och återbetalningstiderna är alldeles för långa.

I fintechföretaget Pleos senaste undersökning, där undersökningsföretaget Origo Group har undersökt svenska tjänstemän gällande deras utlägg i tjänsten, svarar nästan hälften av respondenterna, 46 procent, att de känner sig oroliga över att inte bli återbetalda för privata utlägg. En följd av detta är att 31 procent av respondenterna är stressade över sin privatekonomi när de tvingas ligga ute med privata pengar till sina arbetsgivare.

Svenskar ligger ute med över 30 000 kronor per år

Mängden och storleken på ett utlägg i tjänsten varierar, men ett genomsnittligt utlägg i Sverige är så stort som 1050 SEK per utlägg, och de anställda gör i genomsnitt 31 utlägg per år vilket resulterar i att de anställda ligger ute med ca 32 550 SEK. En häpnadsväckande stor summa som de anställda lånar ut till sina arbetsgivare varje år.

Utlägg är ofta förknippade med en omständlig administrativ hantering, något som tar både tid och energi. Undersökningen visar att endast 8 procent av svenskarna får direkt återbetalning för sina privata utlägg och hela 49 procent har fått vänta i minst en månad på återbetalning.

– Många anställda behöver göra utlägg på jobbet för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter, det är så de moderna arbetsplatserna ser ut och vårt mål är att underlätta detta för att eliminera den stress och oro som visat sig kopplas till utläggen, säger Hélène Podsadni Nilsson, Nordenchef på Pleo.- Undersökningen visar att svenskarna ligger ute med stora summor till sina arbetsgivare, men även att det många gånger dröjer lång tid innan man blir återbetald.

Yngre anställda mer oroliga än äldre

Något som sticker ut i undersökningen är att unga både gör större utlägg och är mer oroliga för sin privatekonomi på grund av jobbrelaterade utlägg. Svenskarnas genomsnittliga utlägg uppgår till 1050 SEK per tillfälle men de unga mellan 18-34 år gör genomsnittliga utlägg på 1314 SEK.

Detta innebär att unga svenskar lånar ut mer pengar till sina arbetsgivare än de äldre, men också att det leder till en ökad oro. Den unga svarsgruppen är mycket mer oroliga för sin privatekonomi jämfört med sina äldre kollegor. 42 procent av 18-34 åringarna är mycket eller ganska oroliga för sin privatekonomi till följd av jobbrelaterade utlägg, jämfört med endast 16 procent av sina äldre kollegor mellan 50-65 år.

– Att så många unga svenskar är stressade över sin ekonomi i samband med utlägg är oroväckande, och ett problem som behöver hanteras av arbetsgivarna, säger Hélène Podsadni Nilsson. – Det gäller därför att man arbetar med en smidig lösning där anställda slipper göra privata utlägg från egen ficka. Genom att automatisera hanteringen, och eliminera väntetiden mellan utlägg och återbetalning vill vi på Pleo förenkla vardagen för Sveriges arbetsgivare och anställda, och förhoppningsvis minimera den stress och oro som privata utlägg kan bidra till.

Att minimera stressen från arbetsgivarens sida är också viktigt, så att företag kan fokusera på kärnverksamheten och slipper lägga för mycket tid på hantering av de anställdas utlägg.

– Företag behöver få tillgång till realtidsdata för sina utlägg, så de får en tydlig överblick över vad som spenderas, samtidigt som ekonomiavdelningen slipper jaga kvitton vilket kan spara mycket tid och huvudbry, avslutar Hélène Podsadni Nilsson.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa Pleo
Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av insikts- och marknadsundersökningsföretaget Origo Group på uppdrag av Pleo. Under perioden 11–18 november 2022 har sammanlagt 2144 svenska män och kvinnor 18-65 år, varav 566 tjänstemän besvarat enkäten.

You must be logged in to post a comment Login