Utmanande andra kvartal för SJ

By on 19 juli, 2020

Efter en stark inledning av året har SJs intäkter minskat kraftigt till följd av Coronapandemin. Något som syns tydligt under andra kvartalet vars rörelseresultatet uppgår till -656 MSEK (258).

Corona-pandemin medförde att efterfrågan på tågresor i Sverige tvärstannade i slutet av första kvartalet efter lång tids positiv utveckling. Resandet har minskat med 77% under andra kvartalet jämfört med föregående år. SJ har dock fortsatt att trafikera samtliga linjer men med färre avgångar givet den låga efterfrågan.

– Den här våren har varit oerhört utmanande för SJ och vi har ställts inför en situation ingen varit med om tidigare. Våra biljettintäkter har minskat drastiskt och trots att vi vidtagit kraftfulla åtgärder för att minska kostnaderna har det inte matchat intäktsraset. Ändå kör vi nu så mycket tåg vi kan för att möta efterfrågan och ha möjlighet att sprida ut resenärerna på flera avgångar, säger SJs vd Madeleine Raukas.

SJ vidtog kraftiga åtgärder för att minska kostnaderna under kvartalet. Bland annat genom att dra ner antalet tåg och avgångar till ungefär hälften. Därtill korttidsarbetade hälften av all personal, icke verksamhetskritiska utvecklingsprojekt pausades och konsultavtal sades upp.

­­– Jag tycker att alla på SJ ska se tillbaka på våren med stolthet. Jag skulle vilja uttrycka mitt tack från företagets sida till alla medarbetare och resenärer som visat uthållighet, tålamod och respekt för varandra och verkligen tagit till sig av myndigheternas rekommendationer. Det har inte varit lätt att bedriva tågtrafik de senaste månaderna, men vi vet samtidigt att när vi kommer tillbaka till mer normala tider finns det ett stort intresse för klimatsmart tågresande, säger Madeleine Raukas.

Punktligheten för andra kvartalet förbättrades jämfört med motsvarande period förra året. Kortdistanstågen hade under andra kvartalet en punktlighet på 96% (94 under andra kvartalet 2019), Medeldistanstågen 95% (92) och långdistanstågen landade på 86% (82).

Utfall andra kvartalet 2020:

  • Nettoomsättningen uppgick till 868 MSEK (2 208)
  • Rörelseresultatet uppgick till -656 MSEK (258)
  • Kvartalets resultat uppgick till -489 MSEK (205)

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: SJ

You must be logged in to post a comment Login