Utökade möjligheter till kamerabevakning för polisen

By on 9 december, 2023
Arkivbild

Utökade möjligheter till kamerabevakning för polisen utreds i snabbspår, kamerabevakning är ett viktigt verktyg i kampen mot den grova brottsligheten.

Som ett led i regeringens kameraoffensiv har en utredare fått i uppdrag att analysera och lämna förslag, på hur polisen ska få bättre tillgång till automatisk igenkänning av registreringsnummer och automatisk ansiktsigenkänning. Utredningen går i snabbspår och ska redovisas om sex månader. 

– För att kunna förhindra, förebygga och utreda flera brott måste Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ha tillgång till effektivare verktyg. Kamerabevakning är en nyckelåtgärd. Regeringen ser därför nu till att så snabbt som möjligt ge polisen bättre förutsättningar att bedriva sitt viktiga arbete och att stärka säkerheten i Sverige, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

I uppdraget ingår bland annat att

  • analysera och lämna förslag som ger Polismyndigheten och Säkerhetspolisen större möjlighet att använda teknik som innebär kamerabevakning med automatisk igenkänning av fordons registreringsnummer,
  • analysera om det finns förutsättningar att låta myndigheterna i större utsträckning använda teknik som innebär kamerabevakning med automatisk ansiktsigenkänning och
  • analysera och lämna förslag på hur Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i fler fall kan ta del av kamerabevakningsmaterial från annans bevakning.

Den utredning som nu tillsätts syftar till att i ett snabbspår utreda vissa specifika frågor, som ligger utanför den redan pågående Kamerabevakningsutredningens uppdrag.

Utredningen sker internt inom Regeringskansliet, en så kallad bokstavsutredning. Kamerabevakningsutredningens arbete fortskrider parallellt med denna utredning.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2024.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login