Vaccinations­takten minskar i Örebro län

By on 30 oktober, 2021
MDGovpics, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Här är de senaste siffrorna om hur vaccineringen mot covid-19 går i Örebro län och resten av landet.

Totalt har 217 105 personer i Örebro län fått sin första vaccindos fram till vecka 42, enligt Nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 86 procent av befolkningen född 2005 eller tidigare fått minst en dos. Det är en ganska genomsnittlig andel. Västerbottens län har vaccinerat flest i hela landet (91 procent).

209 306 personer eller 83 procent av alla i befolkningen 16 år och äldre i Örebro län har tagit en andra dos.

Färre vaccindoser än förra veckan i Örebro län

Förra veckan delades totalt 1 085 vaccindoser ut i Örebro län. Det är färre än veckan innan (−260 doser). Sju av tio vaccineringar förra veckan gällde dos två. Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.

Nästan alla 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför var äldre först på tur i vaccineringen, som allt eftersom öppnat upp för fler åldersgrupper.

I Örebro län har 95 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.

Sedan i september rekommenderas personer som är 80 år och äldre en tredje påfyllnadsdos med vaccin, om det har gått minst sex månader sedan dos två. Hittills har 5 090 personer, eller 27 procent av 80-plussarna, fått en tredje spruta i Örebro län. I hela riket har 135 389 personer – 22 procent av målgruppen – fått tredje dosen. Under hösten kommer fler att erbjudas en påfyllnadsdos, till att börja med personer mellan 65 och 79 år och personal inom särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst.

Flest vaccinationer i juni i Örebro län

I massvaccinationens mest intensiva fas, i juni, delades som mest mer än 23 000 vaccindoser i veckan ut i Örebro län. I takt med att de flesta fått sin första dos har tempot minskat och just nu pågår ett arbete för att höja vaccinationstäckningen bland dem som ännu inte tagit någon dos.

Med dagens tempo, baserat på antalet som fått en första dos de senaste två veckorna, skulle det dröja 20 månader innan alla över 16 år fått ett stick.

Den här grafen ska dock läsas med en nypa salt. Syftet är enbart att illustrera nuvarande takt, inte att förutspå läget.

Örebro län håller ett genomsnittligt tempo

Totalt har 7 248 761 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 85 procent av landets befolkning, till och med den 28 oktober. 81 procent har fått bägge doserna.

Skillnaden mellan olika kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Hammarö kommun (94 procent). Samtidigt har Botkyrka kommun endast vaccinerat 67 procent.

Vaccinerade per kommun i Örebro län

Kommun Antal vaccinerade med minst en dos Andel (%)
Karlskoga 22 863 90
Kumla 15 459 88
Nora 7 766 88
Lekeberg 5 820 88
Hallsberg 11 329 87
Askersund 8 443 87
Laxå 4 126 86
Hällefors 4 996 86
Degerfors 7 034 86
Örebro 109 244 85
Lindesberg 16 732 85
Ljusnarsberg 3 293 81

Metod och kommentarer

Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.

Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

You must be logged in to post a comment Login