Vaccinationstakten ökar i Örebro län

Av på 2 april, 2021
Arkivbild

Vaccineringen mot covid-19 är igång i Sverige. Här är de senaste siffrorna om hur det går i Örebro län och resten av landet.

Totalt har 38 458 personer i Örebro län fått sin första vaccindos fram till vecka tolv, enligt Nationella vaccinationsregistret.

Det innebär att 15,9 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

Det är en ganska genomsnittlig andel.

Vaccinationstakten ökar i Örebro län
Förra veckan delades totalt 5 526 vaccindoser ut i Örebro län. Det är fler än veckan innan (+1 486 personer). Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.

Fyra av tio 70-plussare har fått vaccin
Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför är det framför allt äldre som fått vaccin hittills.

I Örebro län har nu 44,4 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos. Men skillnaderna är stora: 84,2 procent av de allra äldsta, 90-plussarna, har fått sin första dos, jämfört med bara 21,8 procent av 70- till 79-åringarna.

I hela landet syns en positiv effekt av vaccineringen: sedan sista veckan i januari faller antalet nya fall på äldreboenden snabbare än i hela befolkningen. Dessa siffror finns inte nedbrutna per region.

Vaccinationstakten behöver öka betydligt
Regeringens målsättning är att alla över 18 år ska ha fått minst en dos den 15 augusti. Det ursprungliga målet att alla skulle ha erbjudits vaccin till halvårsskiftet, men datumet har i och med leveransproblem fått skjutas fram.

Vaccinationstakten kommer att öka rejält under kommande månader, men med den nuvarande takten kommer vi inte att nå det målet.

I dagens tempo, baserat på antalet vaccinerade de senaste två veckorna, kommer 44 procent av alla vuxna i Örebro län att ha fått minst en vaccindos vid mitten på augusti. Det skulle dröja 14 månader innan målet nås.

Den här grafen ska dock läsas med en nypa salt. Syftet är att illustrera nuvarande takt, inte att förutspå läget i sommar, eftersom takten väntas öka kraftigt med fler godkända vaccin och större vaccinleveranser under våren.

Örebro län håller ett genomsnittligt tempo
Totalt har 1 167 532 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 14,3 procent av landets befolkning, fram tills 1 april. 6,1 procent har fått bägge doser.

Skillnaden mellan kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Lycksele kommun (26,2 procent). Samtidigt har Lerums kommun endast vaccinerat 8,2 procent.

VACCINERADE PER KOMMUN I ÖREBRO LÄN

Kommun Antal vaccinerade med minst en dos Andel (%)
Nora 1 647 19,3
Lindesberg 3 578 19
Karlskoga 4 424 18,1
Laxå 831 18
Degerfors 1 395 17,7
Askersund 1 629 17,4
Ljusnarsberg 683 17,3
Hallsberg 2 042 16,4
Lekeberg 1 033 16,2
Hällefors 906 16,2
Kumla 2 527 15,2
Örebro 17 763 14,5

Metod och kommentarer
Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.

Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

I en tidigare version av denna rapport visade Folkhälsomyndighetens siffror för vissa regioner att över 100 procent av invånare över 90 år vaccinerats. Detta var enligt myndigheten en effekt av att en del personer som var 89 år i befolkningsstatistiken hunnit fylla 90 innan de fått vaccinet. Detta har nu korrigerats med uppdaterad befolkningsstatisik.

Hälsa | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in