Vaccinationstakten ökar i Örebro län

Av på 12 februari, 2021
Arkivbild

Vaccineringen mot covid-19 är igång i Sverige, här är de senaste siffrorna om hur det går i Örebro län och resten av landet.

Totalt har 10 209 personer i Örebro län fått sin första vaccindos fram till vecka fem, enligt Nationella vaccinationsregistret.

Det innebär att 4,2 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

Det är en ganska genomsnittlig andel.

.

.

Vaccinationstakten ökar i Örebro län

Förra veckan delades totalt 1 125 vaccindoser ut i Örebro län. Det är fler än veckan innan (+176 personer). Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.

En av tio 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför är det framför allt äldre som fått vaccin hittills.

I Örebro län har nu 10,6 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos. Men skillnaderna är stora: 47,9 procent av de allra äldsta, 90-plussarna, har fått sin första dos, jämfört med bara 4,4 procent av 70- till 79-åringarna.

Vaccinationstakten behöver öka betydligt

Regeringens målsättning är att alla vuxna ska erbjudas vaccin innan slutet på juni. Vi är ännu i starten av vaccineringen och takten kommer att öka rejält under kommande månader, men med den nuvarande vaccinationstakten kommer vi inte att nå det målet.

I dagens tempo, baserat på antalet vaccinerade de senaste två veckorna, kommer 11 procent av alla vuxna i Örebro län att ha fått minst en vaccindos vid slutet på juni. Det skulle dröja 68 månader (över fem år) innan målet nås.

Den här grafen ska dock läsas med en nypa salt. Syftet är att illustrera nuvarande takt, inte att förutspå läget i sommar, eftersom takten väntas öka kraftigt med fler godkända vaccin och större vaccinleveranser under våren.

Örebro län håller ett genomsnittligt tempo

Totalt har 331 389 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 4 procent av landets befolkning, fram tills 11 februari. 1,2 procent har fått bägge doser.

Skillnaden mellan kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Malå kommun (16,7 procent). Samtidigt har Ragunda kommun endast vaccinerat 0,2 procent.

Det finns ett tydligt mönster: Vaccineringen går snabbast i kommuner som SKR kategoriserar som “landsbygdskommun med besöksnäring”. Dessa kommuner har vaccinerat över två gånger så hög andel av sin befolkning som storstäder.

Vaccinerade per kommun i Örebro län

Kommun Antal vaccinerade med minst en dos Andel (%)
Lekeberg 349 5,5
Laxå 265 5,8
Hallsberg 645 5,2
Degerfors 333 4,2
Hällefors 261 4,7
Ljusnarsberg 242 6,1
Örebro 4 733 3,8
Kumla 658 3,9
Askersund 453 4,9
Karlskoga 1 203 4,9
Nora 328 3,8
Lindesberg 739 3,9

.

Hälsa | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.
Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in