Var femte svensk saknar brandkunskap

By on 25 december, 2022
Foto: Verisure

Varje år inträffar omkring 25 000 bostadsbränder i Sverige men trots det saknar fler än var femte svensk tillräcklig kunskap om hur de ska agera vid brand i hemmet. Särskilt anmärkningsvärt är att nästan var tredje förälder inte tror att deras barn vet vad de ska göra om det börjar brinna men samtidigt har bara drygt hälften av dem förklarat detta för sina barn. Det visar den nya rapporten Svenskarna & Trygghet från Verisure och Kantar Sifo, som låtit intervjua 4 200 svenskar.

December är årets mest brandintensiva månad i Sverige och under förra året omkom 82 svenskar i bränder. En undersökning som Verisure och Kantar Sifo gjort visar att kunskapen om hur man ska agera om det börjar brinna hemma är relativt låg – mer än var femte svensk (22 %) är osäker på, eller saknar helt kunskap om, hur de ska agera vid brand. Mest osäkra är unga kvinnor (18–29 år) där bara 62 procent säger sig ha tillräcklig kunskap.

Av de tillfrågade med barn i hushållet uppger nästan var tredje förälder (30 %) att de inte tror att deras barn vet vad de ska göra om det börjar brinna hemma – men trots detta har bara 58 procent av dem förklarat för sina barn hur de ska agera.

– Att så många svenskar saknar kunskap och att dessutom så många föräldrar inte pratar med sina barn om vad de ska göra om det börjar brinna hemma är minst sagt oroande. En bostadsbrand kan snabbt förvandlas till en mardröm men genom att ha rätt brandskydd hemma och öva på hur man ska agera kan man minska risken för att det värsta inträffar, säger Fredrik Ringborg, brandskyddsexpert på Verisure.

En av tio saknar brandskydd

Den första december uppmärksammas Brandvarnardagen – en temadag instiftad av Nordiska ministerrådet – då allmänheten uppmanas att se över sitt brandskydd. Svenskarna & Trygghet visar att de flesta svenskar har någon typ av brandskydd i hemmet men fortfarande saknar åtta procent helt brandskydd, inklusive brandvarnare och brandlarm, som är de absolut viktigaste hjälpmedlen för att upptäcka en brand i tid.

– Vi vet att tid är avgörande vid brand för att minimera skador på människor och bostäder och det är därför alla hem bör vara utrustade med fungerande brandvarnare eller uppkopplade brandlarm i åtminstone varje sovrum. Fördelen med det uppkopplade brandlarmet är att en larmcentral uppmärksammas och kan agera direkt när larmet går, även när du ligger och sover eller inte är hemma, säger Fredrik Ringborg, brandskyddsexpert på Verisure.

Undersökningen visar även att 20 procent av de tillfrågade oroar sig för att det ska börja brinna i hemmet men oron skiljer sig mycket mellan kön och ålder. De som oroar sig mest är unga kvinnor (18–29 år), där 45 procent säger sig vara oroliga för att det ska börja brinna i hemmet, jämfört med 24 procent av totalen.

Svenskarna och Trygghet i korthet

 • Drygt tre av fyra svenskar (77 %) har en plan för hur de ska ta sig ut om det brinner.
 • Nästan var femte svensk (16 %) har haft en brandincident eller fullt utvecklad brand hemma
 • Yngre (18–29 åringar) oroar sig mer för brand (29 %) än äldre (65–74 år – 10 %).
 • Nästan var tionde barn (9 %) har uttryckt oro för att det ska börja brinna hemma.
 • 78 % av svenskarna har minst en konventionell brandvarnare hemma, 20 % har ett brandlarm uppkopplat till larmcentral.
 • En fjärdedel av de som bor i rad-/kedjehus eller lägenhet oroar sig för brand hos grannen.

Brandskyddsexperten: Så pratar du med ditt barn om brandsäkerhet

 • Prata om eld och brand! Gör det vid flera tillfällen och lite varje gång så blir det lättare för barnet att förstå. Förklara att man inte ska leka med eld. Skulle något hända så ska man alltid berätta för en vuxen – på direkten.
 • Förklara hur brandvarnaren fungerar. Förklara att den larmar om den kan känna ”lukten” av rök och om den larmar ska man gå ut direkt och stanna kvar där. En liten brand kan snabbt bli stor så brandvarnare är bra för att upptäcka en brand snabbt.
 • Förklara att röken är farlig. Göm dig inte, ropa på hjälp i stället. Kryp på golvet för att komma undan röken. Öva med barnen så minns barnet bättre.
 • Gå igenom vilken väg ni ska gå ut om det brinner och var ni ska samlas. Det är viktigt så att ni hittar varandra om det är stressigt och rökigt.
 • Om man ser en brand och har en telefon ska man ringa 112 direkt (memorera numret genom mun-näsa-ögon-metoden – en mun, en näsa, två ögon). Öva på att ringa med barnen och vad man ska säga.
 • Om ditt barn är äldre – berätta var brandsläckare och brandfilt finns och hur de fungerar.

Om undersökningen

Svenskarna & Trygghet är en rapport som tagits fram av Verisure och Kantar Sifo. Rapporten är baserad på en undersökning bland ett slumpvist och representativt urval av personer i åldern 18–74 år som bor i eget hushåll. Totalt har 4 200 intervjuer genomförts mellan den 12 och 26 oktober 2022.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Verisure

You must be logged in to post a comment Login