All posts tagged "Verisure"

 • Endast hälften har pratat med sina barn

  Endast hälften har pratat med sina barn, om hur de ska agera vid brand. Bara varannan förälder har pratat med sina barn om hur de ska agera vid brand, det visar en ny undersökning Svenskarna & Trygghet som...

  • Posted december 14, 2023
  • 0
 • Var fjärde i Örebro orolig för inbrott

  Nästan var fjärde boende i Örebro län (24 %) oroar sig för att någon gång bli utsatt för ett inbrott och oron är som störst när man är bortrest. Det visar rapporten Svenskarna & Trygghet från Verisure och Kantar...

  • Posted juli 14, 2023
  • 0
 • Tryggheten har minskat i Örebro

  Var fjärde person i Örebro län (25 %) upplever att deras område blivit mer otryggt under de tre senaste åren, nästan var tredje person (32 %) är orolig för att bli överfallen eller hotad utanför sitt hem....

  • Posted maj 11, 2023
  • 0
 • Var femte svensk saknar brandkunskap

  Varje år inträffar omkring 25 000 bostadsbränder i Sverige men trots det saknar fler än var femte svensk tillräcklig kunskap om hur de ska agera vid brand i hemmet. Särskilt anmärkningsvärt är att nästan var tredje förälder...

  • Posted december 25, 2022
  • 0
 • Nästan var fjärde örebroare saknar brandkunskap

  Nästan var fjärde örebroare saknar brandkunskap, okunskapen särskilt hög bland barn. Varje år inträffar omkring 1 000 bostadsbränder i Örebro län men trots det saknar nästan var fjärde örebroare (23 %) tillräcklig kunskap om vad de ska göra när...

  • Posted december 5, 2022
  • 0
 • Många bostadshus saknar fullgott brandskydd

  I Örebro har antalet bränder i flerbostadshus ökat med 35 procent sedan 2011. Det visar siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Trots detta saknar många hus ett fullgott brandskydd i form av uppkopplade brandlarm. –...

  • Posted november 10, 2022
  • 0
 • Mer än var tredje brand i Örebro startar i köket – Expertens tips på en brandfri jul stanna vid spisen

  Jul och nyår innebär högsäsong för räddningstjänsten i Örebro län, men tvärtemot vad många kanske tror är inte levande ljus den främsta orsaken. Mer än var fjärde brand i länet som kräver en räddningsinsats startar nämligen vid...

  • Posted december 23, 2021
  • 0
 • Var femte invånare i Örebro län saknar brandkunskap

  December är den månad då flest bränder inträffar i Sverige. Men nästan var femte invånare i Örebro län är inte säker på hur man ska agera när det brinner – det visar en ny undersökning från Verisure i samarbete...

  • Posted november 29, 2019
  • 0
 • Svenskarna otrygga i juli

  Otryggheten under sommaren är stor hos svenskarna: fler än var tredje svensk upplever att juli är den otryggaste månaden på året. Det visar en undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av hemlarmsföretaget Verisure.  – Det är många...

  • Posted juli 13, 2019
  • 0
 • Invånare i Örebro län bland de svenskar som är mest oroliga för inbrott

  Nästan fyra av tio invånare i Örebro län oroar sig för inbrott, vilket gör Örebro till ett av de län där flest svenskar oroar sig för inbrott. Det visar ”Svenskarna och trygghet 2017”, en rapport framtagen av...

  • Posted november 10, 2017
  • 0