Invånare i Örebro län bland de svenskar som är mest oroliga för inbrott

By on 10 november, 2017

Nästan fyra av tio invånare i Örebro län oroar sig för inbrott, vilket gör Örebro till ett av de län där flest svenskar oroar sig för inbrott. Det visar ”Svenskarna och trygghet 2017”, en rapport framtagen av Verisure i samarbete med Kantar Sifo. Rapporten visar även att en tredjedel av de som utsatts för inbrott och känner sig otrygga aldrig återfår känslan av trygghet – och att unga kvinnor är otryggast i Sverige.

Nu lanseras rapporten ”Svenskarna och trygghet 2017”, framtagen av Verisure i samarbete med Kantar Sifo, med syftet att utreda hur trygga svenskarna känner sig idag. Totalt har 4 200 svenskar i samtliga län svarat på frågor som rör trygghet i sitt hem och närområde. Rapporten visar att drygt varannan svensk inte tycker att det görs tillräckligt för att upprätthålla tryggheten i deras område, och lika många uppger att de skulle kunna tänka sig att ytta om de känner sig otrygga.

Att känna sig trygg kan tyckas vara en grundläggande mänsklig rättighet, men trots det upplever var tredje svensk att de inte känner sig helt trygga i sitt hem och närområde. Vi ser att vid ökad otrygghet i sitt närområde ökar intresset för att skydda sig, sin familj och sitt hem. Vi kan inte acceptera att var tredje svensk inte känner sig helt trygg i dagens samhälle. Därför är det viktigt att lyfta denna samhällsfråga och diskutera hur samhället, myndigheter och företag tillsammans kan bidra till att öka tryggheten, säger Fredrik Ringborg, trygghetsexpert på Verisure.

För en tredjedel försvinner aldrig otrygghetskänslan efter inbrott
Örebro är ett av de län där est invånare oroar sig för inbrott (37% jämfört med rikssnittet 31%). Hos de svenskar som blivit utsatta skapar inbrottet en stor psykisk påfrestning. Uppemot varannan svensk (42%) känner sig otrygg e er att de blivit utsatta för inbrott och otryggheten håller i sig länge e er inbrottet. För var tredje som känner en otrygghet e er inbrottet stannar känslan kvar i upp till ett år och för en tredjedel har otrygghetskänslan aldrig försvunnit. Det visar sig dock att för de som har larm återvänder känslan av trygghet betydligt fortare.

Otrygghet är något som påverkar människors välmående och är ett problem vi behöver ta på allvar, säger Kristin Öster, expert på stress vid Psykologifabriken, och fortsätter: När vi utsätts för ett inbrott så övergår vårt hem från att vara en trygg miljö till en plats där det finns hot. Trots att bostaden är lika trygg nu som den var morgonen innan så känns den plötsligt farlig. Vår hjärna
har lärt sig att här kan fara uppstå och försätter därför kroppen i beredskap. Vi blir vaksamma och känner oss otrygga. Över tid så lär hjärnan sig att faran inte kommer tillbaka. Det bästa du kan göra under mellantiden är att fortsätta leva ditt liv som vanligt.

Unga kvinnor otryggast i Sverige
Kvinnor känner sig generellt mindre trygga än män (65% jämfört med 72%). Känslan av trygghet sjunker i åldrarna. Knappt 60 procent av alla unga vuxna* uppger att de känner sig trygga. Allra mörkast är dock siffrorna för unga kvinnor – inte ens varannan kvinna i åldern 18-29 uppger att de känner sig trygga.

Om undersökningen
”Svenskarna och trygghet 2017” är baserad på en undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Verisure med ett slumpmässigt och riksrepresentativt urval av personer i åldern 18- 74 som bor i eget hushåll. Totalt 4200 intervjuer har genomförts med jämn spridning i Sveriges samtliga 21 län. Undersökningen genomfördes under perioden 25 september – 9 oktober 2017.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login