Var fjärde svensk har glömt att släcka levande ljus

Av på 2 december, 2018
Svenskarna glömmer ofta bort vanliga säkerhetsåtgärder för att undvika brand; som att släcka levande ljus när de lämnar hemmet. Det framgår av den nya nationella undersökningen ”Svenskarna & trygghet”, genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Verisure.

Svenskarna glömmer ofta bort vanliga säkerhetsåtgärder för att undvika brand, som att släcka levande ljus eller lämna spisplattorna på när de lämnar hemmet. Det framgår av den nya nationella undersökningen ”Svenskarna & trygghet 2018”, genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Verisure.

De flesta känner nog till riskerna med levande ljus och att man måste vara försiktig med ljusstakar med mossa samt släcka ljusen när man lämnar rummet. Men den senaste forskningen visar att spisar är ett ännu större problem, så det finns all anledning att tänka på detta under julstöket, säger Thomas Gell, kanslichef på Styrelsen för Svensk Brandforskning.

Den första december infaller Brandvarnarens dag för att uppmärksamma rutinerna för att undvika brand i hemmet. ”Svenskarna & trygghet 2018” visar att det finns många brister bland svenskarnas säkerhetsrutiner. Köket är den vanligaste platsen för bränder* och 20 procent av unga vuxna (18-29 år) uppger att de någon gång har glömt spisplattan på. Detta kan jämföras med 8 procent bland 65–74-åringarna och rikssnittet på 14 procent.

Undersökningen visar även att nästan nio av tio svenskar låter mobiltelefonen eller surfplattan sitta i laddaren under natten.

– Man ska komma ihåg att vissa enheter kan bli väldigt varma vid laddning, vilket medför en brandrisk. Därför uppmuntrar vi till att exempelvis installera en timer som stänger av elförsörjningen efter en timme eller två, säger Fredrik Ringborg, trygghetsexpert på Verisure.

Nästan var tredje barn vet inte hur de ska agera vid brand
Målet med Brandvarnarens dag är att öka kunskapen kring brandsäkerhet. ”Svenskarna & trygghet 2018” visar också att det just är i kunskapen det brister hos svenskarna, särskilt bland de allra yngsta.

Vår rapport visar att nästan var tredje förälder uppger att deras barn saknar kunskap om hur de ska agera vid en brand i hemmet. För att öka tryggheten är det därför viktigt att både känna till rutinerna vid en brand, men även att investera i brandskydd som seriekopplade brandvarnare, brandsläckare eller brandlarm uppkopplat direkt mot en larmcentral, avslutar Fredrik Ringborg.

Vanligaste åtgärderna för brandsäkerhet som svenskarna missar – Ur ”Svenskarna & trygghet 2018”

  • 1.Låter telefonen/surfplattan sitta i laddaren på natten (87 %)
  • 2.Glömt släcka levande ljus när de lämnat rummet/hemmet (23 %)
  • 3.Glömt spisplattorna på när de lämnat rummet/gått hemifrån (14 %)
  • 4.Lämnat lock/plattången på och gått hemifrån (3 %)

Regionalt
Örebronyheter

Om undersökningen
”Svenskarna & trygghet” är baserad på en årlig undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Verisure med ett slumpmässigt och riksrepresentativt urval av personer i åldern 18–74 som bor i eget hushåll. Totalt har 6 376 intervjuer genomförts med jämn spridning i Sveriges samtliga 21 län. Undersökningen genomfördes under perioden 27 augusti – 3 oktober 2018.
* Räddningstjänsten i siffror, MSB, 2015. 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in