Varannan i Örebro län vill producera förnybar energi – Så bra är förutsättningarna för solenergi i länet

Av på 1 augusti, 2021
Arkivbild

Nästan sju av tio invånare i Örebro län är intresserade av att installera solceller på taket. Varannan person säger dessutom att de vill göra det för att bli mer självförsörjande. Samtidigt visar Vattenfalls kartläggning Solindex att Örebro hade kunnat generera 339 miljoner kWh el per år om alla villabor hade solpaneler på taket.

Vattenfalls Solindex som genomförs för fjärde året i rad, visar hur mycket solenergi som skulle kunna produceras årligen om alla villataken runtom i Sverige hade solpaneler. Årets kartläggning visar att 339 miljoner kWh hade kunnat produceras i Örebro om länets alla villor haft solceller på taken. Det skulle räcka för att förse alla hus i Kumla, Askersund och Nora med energi för ett helt år.

– Genom vår kartläggning vill vi visa på den otroliga potential som finns i Sverige att ta vara på solenergin trots våra nordligare breddgrader. Även om vi ser att många börjat upptäcka fördelarna med solenergi så vill vi fortsätta arbetet med att öka medvetenheten hos ännu fler. Ju fler som ser potentialen hos solenergi desto närmare kommer vi målet om att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

Enligt en ny Sifo-undersökning från Vattenfall skulle nästan sju av tio örebroare kunna tänka sig att installera solceller på taket det närmaste året. Utöver det är var femte intresserade av att ha tillgång till reservkraft i form av en generator eller batterier kopplade till solceller – för att bli mer självförsörjande.

– Det är väldigt kul att se att örebroarnas intresse för solceller fortsätter att vara stort. Tekniken kring solceller har under de senaste åren också blivit mer lättillgänglig och kostar i dag betydligt mindre än för bara några år sedan vilket är en positiv trend, säger Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

Filmerna visar hur mycket el som hade kunnat produceras i Norrland, Svealand och Götaland under juni, juli och augusti. För att göra siffrorna mer konkreta omvandlas kilowattimmarna till klassiska saker som förbrukar el under sommaren – egen glasstillverkning, använda elgräsklippare eller att ha fläkten i gång.

Topplista – Kommunerna med bäst förutsättningar för solenergi

  Globalstrålning kWh/m2 2020 Indexsiffra 2019 Indexsiffra 2020
Örebro län 939 33,0 33,9
1. Örebro 944 8,4 12,0
2. Karlskoga 929 3,4 3,6
3. Lindesberg 903 3,3 3,4
4. Kumla 940 2,6 2,7
5. Hallsberg 941 2,3 2,4
6. Askersund 963 1,9 2,0
7. Nora 918 1,5 1,6
8. Degerfors 922 1,5 1,5
9. Lekeberg 941 1,4 1,5
10. Hällefors 897 1,0 1,1
11. Laxå 946 1,0 1,0
12. Ljusnarsberg 869 0,8 0,8

Bilaga

Skulle du kunna tänka dig att investera i och installera solceller/solpaneler på ditt tak under det närmsta året?

  Örebro län
Ja 20 %
Ja, men jag har inte förutsättningarna som krävs 48 %
Nej 24 %
Jag har redan solceller 2 %
Vet ej 6 % 

I vilka avseenden skulle du kunna tänka dig bli mer självförsörjande?

  Örebro län 
Egenproduktion av förnybar energi, t.ex. genom solceller 53 %
Ta vara på resurser från naturen, t.ex. bär, kött, örter och svamp 53 %
Egenproduktion av råvaror, t.ex. grönsaker, sädesslag, frukter och örter  

35 %

Större matlager i hemmet 28 %
Reservkraft i form av t.ex. en generator eller batterier kopplade till solceller  

21 %

Ökade samarbeten med mina grannar 12 %
Självhushåll med djur/boskap 9 %
Vet ej 13 %

 Topplista – Länen med bäst förutsättningar för solenergi

  Globalstrålning kWh/m2 2020 Indexsiffra 2019 Indexsiffra 2020
Riket 1 010 1 076,0 1 122,1
1. Västra Götaland 943 175,4 176,2
2. Stockholm 986 142,6 146,8
3. Skåne 954 152,2 143,0
4. Östergötland 984 49,2 49,7
5. Halland 963 45,6 46,0
6. Jönköping 915 42,1 42,4
7. Kalmar 1 026 37,3 37,6
8. Dalarna 848 34,8 37,5
9. Gävleborg 880 32,8 35,1
10. Uppsala 911 34,7 34,5
11. Värmland 851 34,3 34,3
12. Örebro 939 33,0 33,9
13. Södermanland 918 31,7 30,1
14. Västernorrland 822 27,6 27,7
15. Västmanland 897 26,4 26,4
16. Kronoberg 929 25,9 26,3
17. Blekinge 1 088 27,3 25,3
18 Västerbotten 740 26,8 25,2
19. Norrbotten 708 36,2 24,9
20. Jämtland 759 15,5 15,3
21. Gotland 1 014 9,5 9,5

Baserat på info från Solindex släpper Vattenfall även tre solfilmer som omvandlar kilowattimmarna till vanliga saker som vi gör på sommaren, som att äta glass eller att klippa gräset.

Länet
Örebronyheter

Källa Vattenfall
Om kartläggningen:
Solindex visar hur mycket solenergi som kan skapas årligen i respektive län baserat på solens globalstrålning om alla boenden i småhus byter till Vattenfalls byggnadsintegrerade solpaneler. Globalstrålning kallas den totala mängd solstrålning som träffar en horisontell yta. Den utgörs av summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln.
Om uträkningen:
Indexformel: ((Antal boenden i småhus * 33 kvm) * Globalstrålning) * 0,16 / 10 000 000 Antal boenden i småhus för respektive län har hämtats från SCB och takytan (33 kvm) för ett småhus är ett exempel hämtat från Vattenfall. Globalstrålningen har beräknats med data från SMHI. Resultatet har multiplicerats med 0,16 då soltaken har en verkningsgrad på cirka 16 procent för ett småhus med bra solläge. Siffran har sedan dividerats med 10 000 000 för att göra indexet mer överskådligt. Snittförbrukningen för ett småhus är beräknad till 25 000 kWh.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in