Varannan kvinna avstår från träning under mens

By on 30 juni, 2023
Bild: Essity

Träning och motion är avgörande för välmåendet, det uppger nästan tre fjärdedelar av alla kvinnor. Trots det hoppar fler än hälften ofta över träningen, på grund av hur de mår under menstruationsfasen. 

Fyra av tio önskar att de hade bättre kunskap om hur man kan träna för att optimera träningen under menstruationscykelns olika faser, det framkommer av en ny Sifo-undersökning på uppdrag av Libresse.

I rapporten Own your cycle har Libresse låtit drygt 1000 menstruerande kvinnor i Sverige svara på frågor som rör deras välmående och beteende under menscykelns fyra faser: menstruationsfasen, follikulärfasen, ägglossningsfasen och lutealfasen. Resultatet visar att träning och motion är avgörande för välmåendet för nästan tre fjärdedelar (71%) av alla kvinnor. Samtidigt hoppar fler än hälften (58%) ofta över träningen på grund av hur de mår under menstruationsfasen. Den främsta anledningen är ork- och energilöshet (68%), smärta och PMS-besvär (55%) och kraftiga blödningar (48%).

Var femte (20%) i den yngre målgruppen 16-29 år hoppar över träningen på grund av minskad prestationsförmåga, medan motsvarande andel i åldersgruppen 46-60 endast är 4 procent.
I den sistnämnda gruppen är kraftiga blödningar den vanligaste anledningen till att avstå träning under menstruationsfasen: sex av tio (62%) i av alla mellan 46 och 60 år anger detta som skäl.

– Det är fullt förståeligt att träning inte prioriteras när energin sjunker, humöret svajar och mensvärken tilltar. Samtidigt kan träningen vara ett av våra mest effektiva redskap för att må bättre. Den ökade endorfinproduktionen underlättar också PMS och förbättrar sömnen, vilket kan göra underverk för måendet under hela menscykeln. Genom att sprida kunskap om menscykeln hoppas vi inspirera fler kvinnor till att träna under mens, säger Oda Mustorp, Brand Manager på Libresse.

Okunskap kring menscykeln och träning

Fyra av tio kvinnor (41%) önskar att de hade bättre kunskap om hur man kan träna för att optimera träningen under menstruationscykelns olika faser och över tre fjärdedelar (78%) anpassar aldrig medvetet hur de tränar efter var i menscykeln de befinner sig. Andelen äldre kvinnor (46-60 år) som inte anpassar sin träning är något högre (84%) jämfört med åldersgruppen 16-29 år (76%).

Under en av menstruationscyklens fyra faser, ägglossningsfasen höjs östrogennivåerna och bidrar till ökad styrka och mer energi. Det är under denna fas som träningen ger allra bäst effekt, men så många som 69% av alla kvinnor känner inte till detta.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Essity
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 22–28 november 2022.
Totalt intervjuades 1031 kvinnor i åldern 16–60 år som har mens. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.

You must be logged in to post a comment Login