Varannan person i Örebro har företagsdrömmar

By on 25 juni, 2023
Arkivbild

Varannan person i Örebro har företagsdrömmar, men få startar företag. Örebro är ett av Sveriges minst företagstäta län, samtidigt som hela 53 procent av befolkningen övervägt att starta företag.

Drivkraften bakom att vilja starta ett företag handlar om att få jobba med det man vill och planera sin egen tid, de största hindren för personer som övervägt att starta företag i Örebro är ekonomi och rädslan för att misslyckas.

Rapporten Driv är genomförd av Froda där de med data från SCB och en undersökning från Norstat kartlagt svenskarnas syn på företagande. Företagandet i Örebro domineras fortfarande av män, 69 procent av alla företagare är män och 31 procent är kvinnor.

– Vi ser att det finns ett stort glapp kopplat till vilja och göra, vilket visar att Örebro missar stor potential och behöver göra mer för att främja företagande. Rapporten visar att ekonomi och rädslan för misslyckande är de främsta hindren för att starta företag och om fler kan få stöd inom dessa områden kan vi få se en stor skillnad, säger Olle Lundin, vd på Froda.

En stor del av företagarna i Örebro uppger att de startade företag för att de ville bygga något som bara är deras och ville vara sin egen chef. Oro som de kände inför att starta sitt företag handlade om privatekonomi och att hitta kunder.

Bland företagarna i Örebro är det tydligt att starka drivkrafter är att vara sin egen chef och få jobba med det de vill. Medan nackdelarna är administration mot myndigheter och bokföring.

Fakta från rapporten Driv för företagande i Örebro:

  • 5% av befolkningen, eller 13 118 personer, driver företag i Örebro.
  • 69% är män och 31% är kvinnor.
  • 43% av företagarna startade företag för att de ville bygga något som bara är deras och ville vara sin egen chef (42%). 
  • 42% av företagarna uppger att deras största oro med att starta företag var privatekonomi.
  • 62% av företagarna uppger att en stor drivkraft för att driva företag är att få vara sin egen chef.
  • 53% av företagarna uppger att en stor nackdel med att driva företag är administration mot myndigheter.
  • 53% av de som inte redan driver ett företag har övervägt att starta ett.
  • De största hindren för att starta företag är ekonomi (43%), rädslan för att misslyckas (40%) och avsaknad av kunskap om företagande (40%).
  • De största drivkrafterna bakom företagande bland dem som övervägt att starta är att få jobba med det man vill (75%) och planera sin egen tid (52%).

Örebro
Örebronyheter

Källa: Froda
Här är rapporten: https://froda.se/rapporten-driv/  
Så här är rapporten gjord:
Rapporten Driv ges ut av Froda, och baseras på SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) år 2021 samt en undersökning via Norstats riksrepresentativa webbpanel som inkluderar 6 511 respondenter. Undersökningen genomfördes i februari 2023.
Företagande är en viktig del av det svenska samhället och rapporten syftar till att ge en djupare förståelse för vad som driver entreprenörer att starta företag och vilka hinder som hindrar andra från att göra detsamma.
Om Froda:
Froda grundades 2015 med en tydlig idé – ge små och medelstora företag samma möjligheter att växa som stora. Med bolagets tjänst blir det smidigt och prisvärt för företagare att investera i sina idéer. Genom att digitalisera processen har Froda gjort det möjligt att hjälpa fler företag med finansiering skräddarsydd efter just deras unika verksamhet och dess behov. Ett smartare företagslån, helt enkelt. Idag är Froda ett av Sveriges snabbast växande fintechbolag och har hjälpt fler än 50 000 företag att växa. Bolaget är ett kreditinstitut som omfattas av den statliga insättningsgarantin och står under Finansinspektionens (FI) tillsyn.

You must be logged in to post a comment Login