Varannan utlandsfödd utsatt för rasism

Av på 1 juni, 2022

Varannan utlandsfödd i Sverige har utsatts för rasism under senaste året. Det visar en ny opinionsundersökning som presenteras i stiftelsen Expos nya rapport ”Kampen om värderingarna”.

En opinionsundersökning, genomförd av Ipsos på uppdrag stiftelsen Expo, visar att rasism är ett utbrett problem i Sverige idag. 48,5 procent av de utlandsfödda svarar i undersökningen att de har blivit utsatta för rasism det senaste året. Av personer födda i Sverige med föräldrar som kommer från ett annat land har mer än var tredje person (37 procent), svarat att de utsatts. Sett till hela befolkningen uppger strax över 22 procent, en dryg femtedel, av svenskarna att de utsatts för rasism det senaste året, visar rapporten. 

– Undersökningen visar att rasism är ett problem som behöver tas på större allvar. Den drabbar människor i alla delar av deras liv och det är framför allt de unga som uppger att de utsatts. Problemet späs på av ytterhögern som hela tiden ställer minoritetsgrupper och migranter i centrum för samhällets problem. Undersökningen visar också att många ser problemet. Drygt hälften av svenskarna tycker att rasism är ett stort problem i dag. Bara 17 procent tycker att det inte är det. Det är en tydlig signal om att den här frågan behöver adresseras, säger Sara Aarnivaara, projektledare och författare till rapporten.

Sex attitydgrupper

4000 svenskar mellan 18 och 74 år har svarat på den omfattande undersökningen som genomfördes i november 2021. 80 attityd- och värderingsfrågor och ett tjugotal bakgrundsfrågor ligger till grund för resultatet i rapporten som tecknar en ny och unik bild av svensk politik. Baserat på svaren i undersökningen har befolkningen delats upp i sex attitydgrupper utifrån var de står i så kallat sociokulturella frågor, som invandring, integration och mångkultur.

Två av grupperna, som tillsammans utgör 46 procent av Sveriges befolkning, har generellt sett en exkluderande inställning. På andra sidan av spektrat finns två andra grupper, som har en inkluderande hållning – de grupperna utgör 28 procent av befolkningen. Mellan dessa finns två mer kluvna grupper som tillsammans representerar 26 procent av svenskarna. I rapporten görs också en uppskattning hur stora de olika grupperna är runt om i landets kommuner. Till rapporten lanseras också en sajt där stora delar av undersökningen presenteras.

– Genom att titta närmare på hur de olika grupperna ställer sig i olika frågor får vi en fördjupad och mer nyanserad bild av hur det politiska landskapet ser ut när det gäller frågor som ofta vållar het debatt. Vi hoppas att vår undersökning ska hjälpa civilsamhällesorganisationer som arbetar för allas lika rättigheter att på ett ännu bättre sätt kunna nå ut med rätt budskap till sina målgrupper, säger Sara Aarnivaara.

Rapporten visar bland annat att:

  • Nästan var tredje svensk håller med om flera typiska konspirationsteoretiska påståenden.
  • Drygt hälften av svenskarna anser att deras syn på invandring påverkats negativt av det stora flyktingmottagandet 2015 medan en sjättedel har motsatt upplevelse.
  • Tre av tio ställer sig negativa till att någon i ens familj har en partner med muslimsk bakgrund. De islamofobiska attityderna speglas i en särskild utsatthet hos de som definierar sig som muslimer och särskilt bland de som regelbundet utövar sin religion.
  • En tydlig majoritet, 61 procent, tycker att integrationen fungerar ganska eller mycket dåligt.
  • Svenskarna överskattar andelen utlandsfödda och muslimer i Sverige och de underskattar andelen utlandsfödda som är i sysselsättning. Den politiska debatten om invandring och integration riskerar därmed att präglas av en felaktig bild av hur verkligheten ser ut som är till minoritetsgruppers nackdel.

Rapporten Kampen om värderingarna är gjord inom ramen för projektet Data för demokrati som finansieras av Postkodstiftelsen. Projektet syftar till att stötta det svenska civilsamhället med ett mer strategiskt sätt att möta det ökade hotet från nationalistiska och auktoritära politiska krafter.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Expo

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in