Vardagsbrotten förödande för företagare

Av på 10 februari, 2021

Vardagsbrotten förödande för företagare!

– Brotten mot företag och företagare får aldrig normaliseras och måste tas på största allvar – det mänskliga lidandet och de ekonomiska kostnaderna är i slutändan ofta förödande, säger Pontus Lindström, brottsexpert på Företagarna

Rapporten Brott mot företagare 2021 ger en stark och aktuell bild av hur Sveriges företagare drabbas av brottslighet, och då inte minst av mängdbrotten som ofta går under radarn för såväl myndigheter som media. I dag saknas det offentlig kriminalstatistik över brotten som riktar sig mot företagare, vilket gör statistiken i rapporten än viktigare för den som vill få en uppfattning av allvaret i situationen. Samtidigt har andelen företagare som avstått från att polisanmäla brotten ökat från 42 till 65 procent.

– Låt inte de högt smällande brotten förblinda för det faktum att mängdbrott i form av inbrott, bedrägerier, skadegörelse och stölder är det absolut vanligaste brotten. Företagarna vill se en nolltolerans mot den här typen av brott, säger Pontus Lindström 

Rapporten visar att det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att bryta den onda spiral som nu är ett faktum. För att företagare ska se det som meningsfullt och orka avsätta tid att anmäla mängdbrotten måste det vara tydligt i återkopplingen att det ger resultat att anmäla. Det finns i dagsläget för få poliser, och det måste åtgärdas. I väntan på att Polismyndigheten byggs ut behöver det stärkas upp med kommunala ordningsvakter. Att inte göra något är helt enkelt inte ett alternativ. 

– På ett sätt det rätt enkelt: Fler poliser. I hela landet. Trygghet byggs över tid utifrån goda relationer mellan polisen och det lokala näringslivet, avslutar Pontus Lindström


Statistik från rapporten Brott mot företagare 2021

Otrygghet och utsatthet

  • Andelen företagare som upplever otrygghet på grund av låg polisnärvaro har ökat från 41 till 51 procent 2017–2020.
  • Andelen företagare som blivit utsatta för brott har ökat från 30 till 36 procent 2017–2020. För företagare med anställda har vartannat företag blivit utsatt.
  • Utsattheten för brott har framför allt ökat inom branscherna handel och tillverkning. De vanligaste brottskategorierna är bluffakturor, stölder, inbrott och skadegörelse.

Brottslighetens konsekvenser

  • 84 procent av de brottsutsatta företagarna upplever minskad tilltro till rättsväsendet.
  • 79 procent har fått ökade kostnader för brottsförebyggande åtgärder.
  • 42 procent uppger att utsattheten för brott leder till att planerade investeringar har skjutits upp eller uteblivit.
  • Andelen företagare som funderat på att lägga ner sin verksamhet på grund av brottsligheten har ökat från 13 till 19 procent.

Anmälningsbenägenheten

  • Anmälningsbenägenheten fortsätter att minska, från 42 procent som avstått från att polisanmäla brott 2017 till 65 procent 2020.
  • Andelen företagare som alltid polisanmäler är högre i storstäderna än på landsbygden.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Företagarna
Om undersökningen
Rapportens resultat bygger på en webbaserad enkät till Företagarnas medlemspanel genomförd 5–18 november 2020.
Antal respondenter var 819 företagare med bred representation sett till olika branscher, företagsstorlekar och geografisk hemvist.
Svarens fördelning har korrigerats för att efterlikna den nationella företagarstrukturen, med hjälp av en modell baserad på SCB:s statistik över antal företagare i Sverige. Konkret görs detta genom att korrigerande vikter räknas fram för olika företagsstorlekar (antal anställda), kön, ålder och bransch.
Jämförelser i rapporten görs med tidigare liknande undersökningar genomförda juni 2017, mars2018 och augusti 2019.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in