Världen | Audis e-gasanläggning stabiliserar elnätet och tillverkar förnybart bränsle

Av på 3 augusti, 2015

Audi investerar i ny teknik för utvinning av förnybara bränslen.

Audis ”e-gas”-anläggning i norra Tyskland, världens största s.k. power-to-gas, är nu godkänd för att balansera elnätet och lagra värdefull elektricitet från sol- och vindkraft. Överskottsel kan därmed användas för att tillverka förnybart drivmedel.

Så mycket som en tredjedel av all elektricitet i Tysklands elnät kom under det första halvåret 2015 från förnyelsebara energikällor. Andelen ökar nu snabbt men expansionen av vindkraftverk och solceller leder samtidigt till större fluktuationer i elnätet. För att balansera detta krävs flexibla förbrukare inkopplade på nätet.

Audis e-gasanläggning i norra Tyskland godkändes nyligen för att kunna lagra energi från produktionsstoppar och därigenom stabilisera hela elnätet, vilket gör att överskottsel kan användas för att tillverka förnybart bränsle. Anläggningens balanseringssystem agerar snabbt och redan vid små förändringar i elnätet, vilket gör att de godkänts i operatörernas utjämningssystem.

För att godkännas krävdes att anläggningen kunde tillgodogöra sig hela 6 megawatt inom fem minuter med förprogrammerade högbelastningsprogram. Det innebär inte bara att mer elektricitet tas om hand, utan också att en större mängd koldioxidneutral e-gas kan tillverkas.

E-gasanläggningen i Werlte invigdes 2013 och nyttjar vindkraftsel för att tillverka syntetisk metan (Audi e-gas) från vatten och koldioxid. När bilägare tankar sin gasbil och betalar med sitt Audi e-gas-tankkort ser Audi till att fylla på det tyska gasnätet med motsvarande mängd koldioxidneutral e-gas.

Förutom e-gas investerar Audi i flera framgångsrika forskningsprojekt för att framställa fossilfria och förnybara drivmedel. I början av 2015 startades tillverkningen av koldioxidneutral och syntetisk diesel i en pilotanläggning i Dresden tillsammans med projektpartnern Sunfire GmbH. I processen används i dagsläget vatten samt koldioxid som tillvaratas från en närliggande biogasanläggning men i framtiden hoppas man att kunna hämta koldioxid direkt från atmosfären.

Tillsammans med det franska företaget Global Bioenergies S.A. forskar Audi dessutom kring syntetisk framställning av Audi e-bensin . I ett ytterligare projekt, tillsammans med USA-baserade Joule Unlimited Technologies, Inc. tillverkas syntetisk Audi e-diesel och Audi e-etanol ur mikroorganismer. Även när det gäller gas har Audi tillsammans med en partner utvecklat en ny tillverkningsmetod där metaniseringen sker på biologisk väg.

Nya Audi A4 lanseras med gasdrift
I Sverige säljs redan miljöbilsklassade Audi A3 Sportback g-tron med gasdrift. Under 2016 lanseras även helt nya Audi A4 Avant g-tron med en beräknad räckvidd på upp till 50 mil på enbart gasdrift. Båda modellerna är utrustade med moderna gastankar tillverkade i glas- och kolfiberförstärkt polyamid och har dessutom kompletterande bensinmotorer för ytterligare räckvidd vid behov.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in