Världen | Fyra år av krig, fyra miljoner på flykt

Av på 15 mars, 2015

På söndag den 15 mars har kriget i Syrien pågått i 4 år. Trots att det är en av de största humanitära katastroferna i modern tid, är det förvånansvärt få som förstått vidden av katastrofen.

Det vill Sverige för UNHCR ändra på!

I samband med 4-årsdagen gör organisationen därför en kampanj som syftar till att öka medvetenheten om situationen och samla in pengar till människor som tvingats fly krigets och våldets Syrien.

Nästan 4 miljoner människor har tvingats fly landet för att söka skydd hos UNHCR i grannländerna. Men långt fler syrier är på flykt, inne i landet finns över 7,6 miljoner människor som tvingats lämna sina hem. Hälften är barn. För att täcka grundläggande behov för människor på flykt i den här flyktingkrisen, vädjade FN i december förra året om mer pengar. Drygt hälften är finansierat.

Situationen för människorna på flykt blir svårare för dag. Att påstå att behoven är enorma räcker inte. Men det går att göra skillnad. UNHCR är på plats och hjälper och skyddar alla som flyr från Syrien.

Om UNHCR får in de pengar som krävs, skulle alla syriska flyktingar enkelt klara vardagen samt att grannländerna skulle komma på fötter igen, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR. Hon fortsätter: – Vi ber om 120 kronor, som enkelt kan skänkas via sms. Det räcker till exempel till tre filtar. Pengarna vi får in från kampanjen kommer att göra en betydande skillnad i UNHCR:s arbete för människor som flytt Syrien.

UNHCR ansvarar för att alla människor som är på flykt från Syrien får skydd, kan uppfylla sina grundläggande behov, förebygga hälsoproblem och bevara sin värdighet.

Några exempel på hur insamlade medel används i fält: För 120 kronor kan en familj få tre varma filtar.

Att hjälpa en väldigt utsatt syrisk familj att överleva kostar cirka 314 kronor i veckan.

75 kronor räcker för att UNHCR ska kunna registrera en människa som flytt så att hen får flyktingstatus och får därmed tillgång till sjukvård, utbildning och skydd under tiden i exil.

2260 kronor räcker till ett nödpaket för en familj – innehållande 3 madrasser, 3 liggunderlag, blöjor, enkla köksgeråd, en presenning, 5 filtar, en plastdunk och hygienartiklar

Att se till att ett traumatiserat barn på flykt ,efter att ha förlorat sina föräldrar och sin familj under flykten, får hjälp kostar strax under 6300 kronor. UNHCR ger barnet omsorg och stöd, och placerar det hos en fosterfamilj tills föräldrarna hittas.

Ett tält för en familj kostar 2 077 kronor.

905 kronor räcker till en energisnål spis så att familjer kan laga sin egen mat

225 kronor räcker till ett enkelt köksgeråd set för en familj

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in