Världen – Organisering vägen till egenmakt

Av på 2 november, 2016
Reema Nanavaty arbetar för att stärka kvinnor inom den informella sektorn i Indien. Foto: SEWA

När kvinnor organiserar sig får de kollektiv styrka och makt. Det menar Reema Nanavaty, generalsekreterare för den indiska organisationen SEWA som i fyra decennier har arbetat med att stötta fattiga egenföretagande kvinnor.

Den indiska organisationen Self Employed Women’s Association, SEWA, grundades 1972 och är den största medlemsorganisationen för hantverks- och textilarbetare i Indien. Organisationen organiserar omkring två miljoner fattiga kvinnor med målet att ge alla rätt till goda arbetsförhållanden och social trygghet.

De flesta kvinnor som arbetar i den informella sektorn i Indien i dag saknar helt tillgång till sociala skyddsnät. Förutom att stötta sina medlemmar med mikrolån och hjälp att starta olika kooperativ, arbetar organisationen med ledarskapsutbildningar, läs- och skrivkunnighet och med att ge kvinnor rätt till bland annat hälso- och sjukvård.

Efter fyra decennier har vårt arbete visat att organisering är den bästa vägen för att utrusta fattiga i deras kamp mot fattigdom. När kvinnor organiserar sig får de kollektiv styrka och makt, självförtroendet för de egna förmågorna stärks. De får också kraft av gemenskapen med andra kvinnor. Genom att gå samman med utgångspunkt i arbetet skapas en möjlighet till förändring, både för kvinnorna själva och det samhälle de lever i, säger Reema Nanavaty, som valdes till organisationens generalsekreterare 1999.

Hon gick själv med i SEWA 1984, samma år som organisationen och dess grundare Ela Bhatt fick det alternativa Nobelpriset The Right Livelihood Award. Under Reema Nanavatys ledning har SEWA växt till att bli den största fackorganisationen för kvinnor inom den informella sektorn i Indien. För att stärka kvinnliga småbrukare har Reema Nanavaty startat ett matsäkerhetsprogram och tagit initiativ till att 200 000 jordbrukare fått tillgång till förnybar energi.

Att stärka kvinnors ekonomiska oberoende är ett viktigt mål för organisationen.

När kvinnor har ekonomisk säkerhet är de mindre sårbara och får bättre möjlighet att tackla sociala och andra frågor i samhället. Organisering ger röst och synlighet och kvinnors arbete får ett värde, säger Reema Nanavaty.

Hon ser fram emot att delta på Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö.

Forum som dessa bidrar till att göra kvinnors problem på gräsrotsnivå synliga och det ger en möjlighet att lyfta deras kamp och utveckling.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in